1
00:00:09,468 --> 00:00:12,554
<i>Mrtví povzdechli mým směrem.</i>

2
00:00:15,015 --> 00:00:17,809
<i>Řekli, abych našla bojovníka</i>

3
00:00:18,602 --> 00:00:21,647
<i>podobajícího se
spíše monstru než muži.</i>

4
00:00:23,106 --> 00:00:26,527
<i>A že pouze on mi může
pomoct zachránit můj lid.</i>

5
00:00:28,403 --> 00:00:30,113
Došlo k narušení...

6
00:00:30,197 --> 00:00:32,908
mezi světem živých
a světem mrtvých.

7
00:00:37,246 --> 00:00:40,123
Duchové mrtvých
již nedojdou za svými předky

8
00:00:40,207 --> 00:00:42,584
a jsou nuceni vrátit se na svět.

9
00:00:42,876 --> 00:00:45,838
<i>Zpátky do svých
rozkládajících se těl.</i>

10
00:00:49,174 --> 00:00:53,053
Pokud to narušení uzdravíš,
proč by tě pak nepřivítali?

11
00:00:53,428 --> 00:00:56,682
Tvoji předci
tě v posmrtném životě nechtějí.

12
00:00:56,765 --> 00:00:59,101
- Dovolíme ti se vrátit.
- Cože?

13
00:01:00,978 --> 00:01:02,938
Ty jsi Waka Nuku Rau.

14
00:01:03,021 --> 00:01:06,817
Můžeš pomoct mému kmenu,
jestli jsou legendy o tobě pravdivé.

15
00:01:07,901 --> 00:01:10,070
Co mám pro tvůj kmen udělat?

16
00:01:10,279 --> 00:01:12,239
Mrtví odnesli mého otce.

17
00:01:12,739 --> 00:01:14,533
Zachraň ho a dám ti svou krev.

18
00:01:14,616 --> 00:01:18,203
Měl jsi tu dívku zabít
a teď se bohové hněvají.

19
00:01:18,287 --> 00:01:19,830
Zabij tu dívku.

20
00:01:20,205 --> 00:01:21,832
Bojíš se mrtvých.

21
00:01:23,041 --> 00:01:24,668
Co když tě mrtví
k ničemu přinutit nemůžou?

22
00:01:24,751 --> 00:01:27,379
Kdyby mohli,
už bych tady nebyla.

........