1
00:00:12,993 --> 00:00:17,993
preklad a úprava
petrik1

2
00:00:27,639 --> 00:00:32,843
petrik1
petrik1@gmail.com

3
00:00:33,475 --> 00:00:38,075
petrik1
pre titulky.com

4
00:01:14,050 --> 00:01:16,151
Uzamkni stávky.

5
00:01:31,666 --> 00:01:32,702
Madam... ?

6
00:01:38,141 --> 00:01:40,075
On ich zabil!

7
00:01:40,076 --> 00:01:41,977
Zabil moju rodinu!

8
00:01:41,978 --> 00:01:43,179
Zabil ich všetkých!

9
00:02:15,724 --> 00:02:19,591
Do svojej záverečnej smrti

10
00:02:22,218 --> 00:02:25,020
<i> Nekonečno necháva medzi hviezdami...</i>

11
00:02:25,021 --> 00:02:26,154
<i>prázdnotu.</i>

12
00:02:26,155 --> 00:02:27,289
<i>Chlad.</i>

13
00:02:27,290 --> 00:02:29,224
<i>Žiadny život.</i>

14
00:02:29,225 --> 00:02:31,159
<i>Doposiaľ niekde mimo toho...</i>

15
00:02:31,160 --> 00:02:33,162
<i> sa začala hra.</i>

16
00:02:36,833 --> 00:02:38,834
<i>Úbohá Miriam DeKalb.</i>

17
00:02:38,835 --> 00:02:41,736
<i>preživšia z hororu
tak temného a hlbokého,</i>

18
00:02:41,737 --> 00:02:44,172
<i>trhá to jej svet na kúsky.</i>

19
00:02:44,173 --> 00:02:48,043
<i>aby zistila, že jediná
cesta späť na svetlo...</i>

20
00:02:48,044 --> 00:02:52,379
<i>môže ísť dokonca hlbšie
do priepasti.</i>

21
00:02:52,380 --> 00:02:54,481
Takže...

22
00:02:54,482 --> 00:02:57,853
vy tvrdíte
že váš otec, s ktorým ste sa nestýkala...

23
00:02:57,854 --> 00:02:59,221
Cyrus DeKalb...

24
........