1
00:00:00,084 --> 00:00:01,995
Máš problém s Aaronom Wallacem.

2
00:00:01,995 --> 00:00:03,871
Destabilizovať jeho najväčšieho spojenca ...

3
00:00:03,871 --> 00:00:05,289
Uvažoval som o zahájení

4
00:00:05,289 --> 00:00:09,501
presunu jedného problémového väzňa do Bellmore.

5
00:00:09,501 --> 00:00:11,545
Ten telefón je teraz môj.

6
00:00:11,545 --> 00:00:13,631
Mám pre teba meno.

7
00:00:13,631 --> 00:00:15,466
Foster. Frank Foster.

8
00:00:15,466 --> 00:00:16,258
Je tu vodcom.

9
00:00:17,801 --> 00:00:20,888
Obmedzujeme akýkoľvek obchod s drogami.

10
00:00:20,888 --> 00:00:22,890
Wild Bill je hlavným distribútorom.

11
00:00:22,890 --> 00:00:24,767
Ale ako ich dostáva dnu?

12
00:00:24,767 --> 00:00:26,435
Kapitán.

13
00:00:26,435 --> 00:00:28,354
Ale ako máme povedať našim ľuďom,

14
00:00:28,354 --> 00:00:29,647
že podporujeme kandidáta,

15
00:00:29,647 --> 00:00:32,441
ktorého manželka im chce vziať
ich prácu?

16
00:00:32,441 --> 00:00:34,318
Takže to musíš napraviť.

17
00:00:34,318 --> 00:00:36,820
Vráť mi svoju podporu.

18
00:00:36,820 --> 00:00:39,406
Otec? Čo tu robíš?

19
00:00:39,406 --> 00:00:40,908
Patril matke Marie.

20
00:00:40,908 --> 00:00:43,410
Vieš, že Aaron nepodpísal tie
rozvodové papiere.

21
00:00:43,410 --> 00:00:45,537
Nevie, ako ťa má opustiť,

22
00:00:45,537 --> 00:00:47,289
tak to musíš urobiť ty.

23
00:00:47,289 --> 00:00:50,084
Odovzdajte žiadosť o príkaz
na prehľadanie.

24
00:00:50,084 --> 00:00:52,503
Angelo Torres bol manažérom môjho klubu.

25
........