1
00:00:09,510 --> 00:00:12,471
<i>Mrtví povzdechli mým směrem.</i>

2
00:00:15,057 --> 00:00:17,601
<i>Řekli, abych našla bojovníka</i>

3
00:00:18,352 --> 00:00:21,396
<i>podobajícího se
spíše monstru než muži.</i>

4
00:00:23,148 --> 00:00:26,026
<i>A že pouze on mi může
pomoct zachránit můj lid.</i>

5
00:00:26,109 --> 00:00:29,321
Je tu chlapec,
kterého drží tři sestry...

6
00:00:29,446 --> 00:00:32,449
mocné čarodějky.
Najdi toho chlapce.

7
00:00:32,574 --> 00:00:34,993
Zná jméno toho, kdo rozbil svět.

8
00:00:41,708 --> 00:00:44,753
Je posedlý tipuou...
zlým duchem.

9
00:00:45,254 --> 00:00:47,631
Nikdo o těch
čarodějnicích ani chlapci neslyšel.

10
00:00:47,714 --> 00:00:48,715
Ani můj strýc?

11
00:00:48,799 --> 00:00:51,385
Znáš ty ženy? Ano, nebo ne?

12
00:00:51,468 --> 00:00:53,428
Nikdo na to území nechodí.

13
00:00:53,512 --> 00:00:56,473
Něco na ochranu...
proti kouzlům.

14
00:00:56,598 --> 00:00:58,517
- Můžu se o to podělit s Wakou?
- Ne.

15
00:00:58,600 --> 00:01:01,270
Ta dívka má ochranu
proti jejich kouzlům.

16
00:01:01,353 --> 00:01:03,856
- A?
- Nabídla ti ji?

17
00:01:03,939 --> 00:01:06,483
Dám ti ochranu
proti těm čarodějkám.

18
00:01:09,319 --> 00:01:11,196
Vítáme vás jako naše hosty.

19
00:01:11,280 --> 00:01:13,699
Prosím, pojďte,
než se ve světě rozprostře noc.

20
00:01:13,782 --> 00:01:15,659
- Věříš mi?
- Většinou.

21
00:01:18,245 --> 00:01:20,205
V boji nikdy nikomu nevěř.

22
00:01:20,289 --> 00:01:21,874
Obzvlášť ne mně.
........