1
00:00:15,140 --> 00:00:22,105
<i>V době, kdy Matka příroda</i>
<i>byla jen dítko v kolíbce,</i>

2
00:00:27,152 --> 00:00:31,281
<i>snila o tom, že se pustá planeta</i>
<i>jednou bude hemžit</i>

3
00:00:34,075 --> 00:00:35,952
<i>majestátními tvory,</i>

4
00:00:36,828 --> 00:00:37,954
<i>velikými</i>

5
00:00:39,414 --> 00:00:40,707
<i>i malými.</i>

6
00:00:43,835 --> 00:00:47,464
<i>A když se její úžasná vize</i>
<i>stala skutečností,</i>

7
00:00:48,965 --> 00:00:52,385
<i>pohlédla na pravěkou hmotu</i>

8
00:00:52,761 --> 00:00:54,804
<i>a uvědomila si,</i>

9
00:00:56,222 --> 00:01:00,310
<i>že jí z té hmoty ještě trochu zbylo.</i>

10
00:01:01,269 --> 00:01:03,521
ZBYTKY PRAVĚKÉ HMOTY

11
00:01:03,605 --> 00:01:07,025
<i>A z toho zbytku beztvarého kekelu</i>

12
00:01:07,317 --> 00:01:09,652
<i>vytvořila naši...</i>

13
00:01:10,278 --> 00:01:12,989
<i>Absurdní planetu!</i>

14
00:01:13,239 --> 00:01:14,741
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

15
00:01:16,117 --> 00:01:17,535
<i>Dámy a pánové,</i>

16
00:01:17,994 --> 00:01:19,788
<i>zatleskejte prosím...</i>

17
00:01:20,038 --> 00:01:26,127
<i>Matce přírodě!</i>

18
00:01:27,420 --> 00:01:30,924
<i>Ano, aleluja!</i>

19
00:01:31,007 --> 00:01:34,219
<i>Jsem Matka příroda a je pravda,</i>

20
00:01:34,677 --> 00:01:38,431
<i>že jsem vytvořila ty nejúžasnější bytosti,</i>

21
00:01:38,973 --> 00:01:41,267
<i>jaké lidstvo kdy vidělo.</i>

22
00:01:42,560 --> 00:01:47,899
<i>Ale taky jsem stvořila</i>
<i>pár opravdu bizarních, uměleckých kousků.</i>

23
00:01:49,317 --> 00:01:53,321
<i>Jo. A divní tvorové</i>
<i>nezískali nejlepší pověst.</i>

24
00:01:54,322 --> 00:01:56,282
<i>Mám pravdu, pane Knírači?</i>
........