1
00:02:16,720 --> 00:02:18,039
Vojáci!

2
00:02:18,360 --> 00:02:20,679
K poctě zbraň!

3
00:02:23,224 --> 00:02:24,799
Začněte!

4
00:02:32,160 --> 00:02:34,039
"Jménem francouzského lidu,

5
00:02:34,680 --> 00:02:37,759
první vojenský soud
pařížského velitelství

6
00:02:38,000 --> 00:02:45,814
na svém zasedání 22. prosince 1894
shledal Alfreda Dreyfuse,

7
00:02:46,160 --> 00:02:49,159
kapitána 14. dělostřeleckého pluku

8
00:02:49,520 --> 00:02:54,399
a stážistu generálního štábu armády,
jednomyslně vinným velezradou,

9
00:02:54,680 --> 00:03:00,039
a proto ho odsoudil
k doživotnímu vězení a deportaci

10
00:03:00,240 --> 00:03:02,199
a vojenské degradaci."

11
00:03:02,440 --> 00:03:06,159
Alfrede Dreyfusí,
už nejste hoden nosit zbraň.

12
00:03:06,360 --> 00:03:09,279
Jménem francouzského lidu
vás degradujeme.

13
00:03:13,560 --> 00:03:14,599
Vojáci!

14
00:03:15,040 --> 00:03:16,799
Degradují nevinného!

15
00:03:20,040 --> 00:03:23,839
Berou čest nevinnému muži!
Ať žije Francie!

16
00:03:24,680 --> 00:03:26,839
- Ať žije armáda!
- Smrt!

17
00:03:27,040 --> 00:03:29,439
Zrádce!

18
00:03:42,080 --> 00:03:43,519
Jak vypadá, Picquarte?

19
00:03:44,640 --> 00:03:46,279
Jako židovský krejčí,

20
00:03:46,360 --> 00:03:50,159
který oplakává své zlato,
které skončilo v odpadkovém koši.

21
00:03:51,481 --> 00:03:53,480
Smrt zrádci!

22
00:03:56,001 --> 00:03:57,320
Zabijte ho!

23
00:03:58,681 --> 00:04:01,040
- Zbabělče!
........