1
00:00:06,000 --> 00:00:09,960
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:11,000 --> 00:00:13,440
<i>Jsem Uhtred, syn Uhtredův.</i>

3
00:00:14,040 --> 00:00:15,400
<i>Moje celoživotní snaha</i>

4
00:00:15,480 --> 00:00:20,120
<i>získat po právu zpátky Bebbanburg selhala.</i>

5
00:00:20,200 --> 00:00:21,320
Beocco!

6
00:00:21,400 --> 00:00:25,280
Teď je s Bohem. Odpočívá v pokoji.

7
00:00:25,360 --> 00:00:29,000
<i>Zatímco se snažím smířit</i>
<i>s touto zničující ztrátou,</i>

8
00:00:29,680 --> 00:00:32,960
<i>Haesten mi odhalil</i>
<i>skutečnou příčinu Ragnarovy smrti.</i>

9
00:00:35,240 --> 00:00:36,520
Nech mě žít

10
00:00:36,600 --> 00:00:38,880
a řeknu ti, kdo dal rozkaz.
- Mluv.

11
00:00:39,240 --> 00:00:40,120
Cnut.

12
00:00:41,680 --> 00:00:44,880
<i>Ale Brida o Cnutově zradě nic neví</i>

13
00:00:45,400 --> 00:00:48,320
<i>a chystá se s ním vytáhnout do bitvy.</i>

14
00:00:48,400 --> 00:00:52,400
Až králové zemřou,
posadíme se spolu na Alfrédův trůn.

15
00:00:52,920 --> 00:00:58,360
<i>Aethelred, zaslepený chtíčem a mocí,</i>
<i>bláhově napadl Daneland.</i>

16
00:00:59,200 --> 00:01:02,600
Cnut neodplul do Irska.
Ten Dán Haesten mi lhal.

17
00:01:02,680 --> 00:01:05,960
- Musíš to říct Aethelredovi!
- Jenže pak mě zabije.

18
00:01:06,440 --> 00:01:08,400
Pokusím se ho upokojit.

19
00:01:08,960 --> 00:01:13,480
<i>Aethelhelmův vliv na Eduarda</i>
<i>vyvolal konflikt ve Winchesteru.</i>

20
00:01:13,880 --> 00:01:15,040
Jsou to moji lidé.

21
00:01:15,120 --> 00:01:19,600
Nepošlu je na jatka,
zatímco Cnut si určuje podmínky boje.

22
00:01:20,400 --> 00:01:23,520
Doneseš zprávu velšskému králi.

23
00:01:23,600 --> 00:01:27,440
Aethelflaed očekává armádu,
........