1
00:00:16,950 --> 00:00:18,625
Ale těchhle je šest za 49 centů.

2
00:00:18,648 --> 00:00:19,625
Těchhle je pět za dolar.

3
00:00:19,637 --> 00:00:21,520
- Já vím, to je okurka.
- To je moc drahé.

4
00:00:22,082 --> 00:00:24,380
No jo, řekla bys,
že budou levnější, že ano?

5
00:00:24,402 --> 00:00:26,237
PŘED ROKEM
- Ne že jich bude pět za dolar.

6
00:00:26,242 --> 00:00:27,930
Řekla bys, že jich
bude třeba deset za dolar.

7
00:00:27,951 --> 00:00:29,728
Možná upeču koláč.

8
00:00:30,025 --> 00:00:31,271
Zkusím vzít tyhle.

9
00:00:31,277 --> 00:00:33,077
Vezmu...

10
00:00:49,140 --> 00:00:52,191
Jdeme, Jonahu. Musíme jít.

11
00:01:00,442 --> 00:01:05,000
Kupuje melouny na tržnici...

12
00:01:06,382 --> 00:01:10,157
jako kdyby patřil do tohoto světa.

13
00:01:10,837 --> 00:01:13,854
No, zavolám tam, kam je třeba.

14
00:01:14,042 --> 00:01:16,322
Upozorním svoje kontakty.

15
00:01:16,324 --> 00:01:19,181
Zatáhnu do toho samotného starostu.

16
00:01:19,255 --> 00:01:21,827
Říkáš, že jeho
kancelář ti nebrala telefony.

17
00:01:21,992 --> 00:01:23,050
Ne.

18
00:01:23,347 --> 00:01:25,975
No, buď si jistá,
že až zavolám já,

19
00:01:26,095 --> 00:01:28,747
tak to vezmou.

20
00:01:29,552 --> 00:01:34,021
Nepřišla bych,
kdybych se mohla obrátit jinam.

21
00:01:34,192 --> 00:01:36,575
Mám velkou radost, že jsi tady.

22
00:01:36,661 --> 00:01:39,632
30 let a teď jsi tady.

23
00:01:40,787 --> 00:01:43,120
Je to osud.

24
........