1
00:00:11,564 --> 00:00:16,464
ZEMĚ FARAONŮ

2
00:01:30,464 --> 00:01:35,368
<i>Já, Hamár, nejvyšší velekněz Egypta,</i>

3
00:01:35,455 --> 00:01:39,957
<i>vytvářím kroniku vlády Chufua,
vládce Egypta.</i>

4
00:01:40,159 --> 00:01:45,460
<i>Přišly zprávy, že ve válce
znovu porazil naše nepřátele.</i>

5
00:01:45,664 --> 00:01:51,269
<i>A Egypt se tak nyní stal
největším národem světa.</i>

6
00:01:51,670 --> 00:01:56,232
<i>Dnes se faraon se svou armádou vrací.</i>

7
00:04:23,446 --> 00:04:31,747
<i>Faraon, přímý potomek Amona,
boha slunce, jenž vládne nebesům,</i>

8
00:04:31,950 --> 00:04:35,252
<i>tak jako faraon vládne Zemi.</i>

9
00:04:43,218 --> 00:04:45,820
<i>Opět přivezl poklady,</i>

10
00:04:45,821 --> 00:04:49,524
<i>zlato a drahokamy,
kořist od našich nepřátel.</i>

11
00:04:49,624 --> 00:04:56,227
<i>Bohatství pro faraona znamenalo moc.
A po moci toužil.</i>

12
00:04:56,931 --> 00:05:00,234
<i>A rovněž opět přivezl mnoho zajatců,</i>

13
00:05:00,334 --> 00:05:07,337
<i>neboť z otroků pramenilo ještě
větší bohatství, a tím pádem i moc.</i>

14
00:06:40,901 --> 00:06:45,203
- Buď pozdraven, můj veleknězi.
- Bohové se radují z vašeho návratu, pane.

15
00:06:45,205 --> 00:06:48,166
Děkuji, můj veleknězi.

16
00:06:55,873 --> 00:07:00,175
- Vaše Výsosti.
- Můj pane, rádi vás vidíme zpět.

17
00:07:00,177 --> 00:07:02,179
I já jsem rád zpátky.

18
00:07:02,280 --> 00:07:05,582
Obávám se tě dotknout,
jsem z té cesty celý špinavý.

19
00:07:05,682 --> 00:07:08,382
Možná by můj pán
chtěl tu špínu odstranit.

20
00:07:08,384 --> 00:07:12,386
- Skvělý nápad.
- Poté přijdu ke svému pánovi.

21
00:07:12,489 --> 00:07:16,191
Až budu připraven,
dám vědět.

22
00:07:17,192 --> 00:07:22,496
- Raduji se z vašeho návratu, pane.
........