1
00:00:15,169 --> 00:00:22,460
Z anglických titulků přeložil
-----HTB------

2
00:01:36,169 --> 00:01:38,460
Co je to?
Králičí packa, samozřejmě.

3
00:01:51,294 --> 00:01:52,294
Haló.

4
00:01:53,710 --> 00:01:54,710
To je pro vás.

5
00:01:55,294 --> 00:01:56,294
Haló.

6
00:01:58,044 --> 00:02:00,044
Ano, stačí napsat obvyklý dopis.

7
00:02:00,877 --> 00:02:03,460
A raději začněte přemýšlet o výměně.

8
00:02:12,877 --> 00:02:14,460
ZESNULÝ

9
00:02:30,877 --> 00:02:33,460
MINISTERSTVO PRÁCE.
Změna zaměstnání

10
00:02:49,210 --> 00:02:51,627
Počkejte chvilku.
Myslím, že pro vás máme práci.

11
00:02:51,877 --> 00:02:55,294
Musíte se mýlit, mé jméno je
Whistler ... Nicholas Whistler.

12
00:02:55,377 --> 00:02:58,544
Oh, správně. Pohovor je
zítra ráno v devět hodin.

13
00:03:00,585 --> 00:03:02,585
Ale nemůžete mít práci pro mě.

14
00:03:02,960 --> 00:03:06,210
Jsem spisovatel.
Mám to napsané v dokladech.

15
00:03:06,294 --> 00:03:09,410
Znáte předpisy: Musíte vzít jakoukoliv
práci na kterou máte kvalifikaci.

16
00:03:09,460 --> 00:03:12,044
Jinak ztratíte nárok na podporu.
Správně?

17
00:03:12,544 --> 00:03:13,960
Zdá se, že to víte.
Co je to?

18
00:03:14,294 --> 00:03:17,294
Sklářská firma. Stážista.

19
00:03:17,460 --> 00:03:19,044
Stážista! Já?

20
00:03:19,210 --> 00:03:21,460
To je směšné!
Ano.

21
00:03:29,210 --> 00:03:30,210
Vsázíš na královnu?

22
00:03:30,377 --> 00:03:33,257
Jak dlouho ta hra ještě potrvá?
Dnes večer jsem měl jít do další práce.

........