1
00:00:01,672 --> 00:00:03,478
<i>V minulém díle jste viděli:</i>

2
00:00:03,728 --> 00:00:08,268
<i>16 lidí bylo vysazeno na ostrově
Tarutao v exotickém Thajsku.</i>

3
00:00:08,967 --> 00:00:13,521
<i>Jan a Jake byli vyzváni,
ať si vyberou své kmeny.</i>

4
00:00:13,646 --> 00:00:17,726
Když Jeff řekl, ať si
vybereme kmen, lekla jsem se.

5
00:00:17,851 --> 00:00:20,387
<i>Jan si vybrala starší lidi
do svého kmene Chuay Gahn,</i>

6
00:00:20,512 --> 00:00:23,139
<i>zatímco Jake mladší a sportovní
typy do kmene Sook Jai.</i>

7
00:00:23,264 --> 00:00:27,660
Vsadil jsem na svaly a nadšení v očích.

8
00:00:27,785 --> 00:00:30,805
<i>Kmen Chuay Gahn našel
na pláži hotové přístřeší.</i>

9
00:00:30,930 --> 00:00:32,799
V té jeskyni budeme mít všechno.

10
00:00:32,924 --> 00:00:36,365
<i>Ale zdroj vody byl těžko
dostupný a daleko od tábora.</i>

11
00:00:36,490 --> 00:00:40,549
Nemůžeme sem chodit každých
pár dnů s velkou nádobou.

12
00:00:40,799 --> 00:00:43,677
<i>Kmen Sook Jai si našel
vodu blízko tábora.</i>

13
00:00:45,011 --> 00:00:47,392
<i>Ale lámali si hlavu,
jak postavit přístřešek.</i>

14
00:00:47,517 --> 00:00:50,116
Každý si dělá, co chce,
a nic není hotové.

15
00:00:51,333 --> 00:00:53,612
<i>Tanye z kmene Chuay Gahn bylo špatně.</i>

16
00:00:53,737 --> 00:00:55,722
Asi jsem včera nevypila dost vody.

17
00:00:56,127 --> 00:01:01,661
<i>V první soutěži o imunitu se
Chuay Gahn brzy dostal do vedení.</i>

18
00:01:01,786 --> 00:01:05,106
<i>Ghandia to ale pokazila,
když se zdržela se skládačkou.</i>

19
00:01:05,231 --> 00:01:06,466
Pohyb. Rychle!

20
00:01:06,591 --> 00:01:08,910
Sook Jai vyhrává imunitu!

21
00:01:09,160 --> 00:01:14,382
<i>Jako první byl z kmene Chuay
Gahn vyloučen pastor John.</i>

22
00:01:14,632 --> 00:01:15,809
........