1
00:00:05,297 --> 00:00:08,967
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:29,613 --> 00:00:33,325
{\an8}Jsme oficiálně
v druhé polovině soutěže.

3
00:00:33,909 --> 00:00:36,828
Soupeření bude stále náročnější

4
00:00:36,912 --> 00:00:39,581
a tlak bude stoupat.

5
00:00:39,665 --> 00:00:43,043
Protože nakonec bude mít
pouze jeden tu čest

6
00:00:43,126 --> 00:00:48,257
zasednout s dalšími devíti
kulinářskými legendami k finálovému stolu.

7
00:00:55,138 --> 00:00:57,015
Na našich kuchařských cestách

8
00:00:57,099 --> 00:01:00,894
jsme zatím bohužel ztratili
deset talentovaných šéfkuchařů.

9
00:01:01,687 --> 00:01:03,939
Už víte, kam máme namířeno dnes večer...

10
00:01:06,358 --> 00:01:08,735
do Spojených států amerických.

11
00:01:16,201 --> 00:01:18,662
- USA!
- USA!

12
00:01:18,745 --> 00:01:22,124
{\an8}Jsem rád, že se v této soutěži
dostaneme i do Spojených států.

13
00:01:22,207 --> 00:01:24,793
Narodil jsem se v Texasu
a vyrostl v Kalifornii.

14
00:01:24,876 --> 00:01:26,044
Hrával jsem fotbal.

15
00:01:27,796 --> 00:01:29,256
Té kuchyni dokonale rozumím,

16
00:01:29,339 --> 00:01:31,717
takže myslím, že si to užijeme.

17
00:01:31,800 --> 00:01:34,177
Jsi Američan každým coulem. „Amerika!“

18
00:01:35,637 --> 00:01:37,014
Spojené státy,

19
00:01:37,097 --> 00:01:41,602
trvalý symbol svobody už více než 200 let.

20
00:01:42,519 --> 00:01:45,856
Díky své rozmanitosti
je Amerika všude jiná

21
00:01:46,440 --> 00:01:47,566
a zajímavá.

22
00:01:48,066 --> 00:01:49,818
Dnešním prvním ambasadorem

23
00:01:49,901 --> 00:01:52,696
je slavný herec, spisovatel a režisér.

........