1
00:00:05,297 --> 00:00:08,926
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:25,108 --> 00:00:27,736
{\an8}Blížíme se ke konci
naší kulinářské odysey.

3
00:00:27,819 --> 00:00:30,489
Toto je naše poslední zastávka
před finále,

4
00:00:30,572 --> 00:00:34,034
což znamená, že dnes bude soutěž
ještě napjatější,

5
00:00:34,493 --> 00:00:36,245
ještě zuřivější.

6
00:00:36,328 --> 00:00:38,622
Vítejte v pořadu <i>The Final Table.</i>

7
00:00:46,129 --> 00:00:48,423
Dnes večer začínáme se čtyřmi týmy,

8
00:00:48,966 --> 00:00:51,385
ale do finále postoupí jen dva.

9
00:00:52,553 --> 00:00:55,180
To samozřejmě znamená,
že pro zbylé dva týmy

10
00:00:55,264 --> 00:00:57,975
to bude konec jejich cesty.

11
00:00:58,559 --> 00:01:00,561
Ve hře je místo ve finále,

12
00:01:01,144 --> 00:01:03,272
tak jaká země čeká naše šéfkuchaře?

13
00:01:06,233 --> 00:01:07,317
Jsme ve Francii!

14
00:01:14,241 --> 00:01:16,118
Francouzské kuchařské umění je základ

15
00:01:16,201 --> 00:01:19,079
{\an8}mnoha západních kuchyní všude na světě.

16
00:01:20,122 --> 00:01:23,917
Já svou kuchařskou dráhu začal
jako 15letý kluk v Austrálii

17
00:01:24,001 --> 00:01:27,004
{\an8}četbou o velkých
francouzských šéfkuchařích,

18
00:01:27,087 --> 00:01:28,505
{\an8}od Escoffiera po Bocuse.

19
00:01:28,589 --> 00:01:29,798
V 80. letech v Austrálii

20
00:01:29,881 --> 00:01:33,969
nebyla profese kuchaře tak oslnivá
a vzrušující jako dnes.

21
00:01:34,052 --> 00:01:37,347
Ale při pohledu na vysoké čepice
a dlouhé bílé zástěry

22
00:01:37,431 --> 00:01:40,017
jsem okamžitě věděl,
že chci být kuchař.

23
00:01:40,559 --> 00:01:44,438
Těžko bychom hledali náročnější
........