1
00:01:03,167 --> 00:01:06,455
U.S.A.

2
00:01:08,042 --> 00:01:09,042
No!

3
00:01:15,583 --> 00:01:16,618
Je to pravý brácho!

4
00:01:16,958 --> 00:01:17,993
Já vím!

5
00:01:24,583 --> 00:01:25,583
Dobré zboží!

6
00:01:25,792 --> 00:01:27,282
Pokud budeš potřebovat víc, zavolej mi!

7
00:01:29,083 --> 00:01:30,083
Jasně!

8
00:01:37,417 --> 00:01:39,624
- O co jde?
- CIA, Morton Scott. Ani hnout!

9
00:01:52,625 --> 00:01:54,490
Falešné! Kde jsi je vzal?

10
00:01:54,792 --> 00:01:56,783
Nevím, o čem to mluvíš.

11
00:01:57,417 --> 00:01:58,417
Ty?!

12
00:01:59,417 --> 00:02:01,078
Počkejte!
Třeba nechce spolupracovat s mužem.

13
00:02:02,000 --> 00:02:05,072
No já jsem žena,
třeba budeš chtít spolupracovat se mnou.

14
00:02:07,000 --> 00:02:08,536
Mortone! Nech ho mně!

15
00:02:09,000 --> 00:02:10,206
Cokoli řekneš, Betty!

16
00:02:11,208 --> 00:02:13,039
Jsem ze CIA, jmenuji se Betty Lee.

17
00:02:13,458 --> 00:02:15,619
Počkej! Jaký je můj prohřešek?

18
00:02:16,083 --> 00:02:17,203
Čím jsem se provinil,
přenášením peněz?

19
00:02:18,417 --> 00:02:20,499
Nikoho nezajímá,
co nebo kolik toho nosíš.

20
00:02:21,208 --> 00:02:25,406
Ale jestli u tebe najdeme matrice
pro tisk falešných amerických dolarů,
budeš v opravdovém průšvihu.

21
00:02:27,917 --> 00:02:30,454
Ty opravdu musíš mít odvahu.
Dávám ti šanci.

22
00:02:30,875 --> 00:02:33,912
Pokud mě porazíš v boji, můžeš odejít.

23
00:02:34,708 --> 00:02:38,906
Pokud prohraješ,
řekneš mi všechno, co víš!
........