1
00:01:26,400 --> 00:01:29,528
Bol to Goethe, kto povedal,
že milujeme ženy preto, čím sú.

2
00:01:29,603 --> 00:01:31,730
Aj veľký Goethe
by sa niečo mohol naučiť

3
00:01:31,805 --> 00:01:36,071
z príbehu, ktorý sa odohral
v areáli Illinoiskej Technickej univerzity.

4
00:01:46,953 --> 00:01:50,252
10. máj, 23:02. Don Rihner,
školský hviezdny runningback

5
00:01:50,323 --> 00:01:53,156
a kandidát do tímu hviezd,
sa bol vonku povoziť.

6
00:01:56,930 --> 00:01:59,160
Don sa nikdy do
hviezdneho tímu nedostal.

7
00:02:20,787 --> 00:02:23,278
- Prejdime sa, Don.
- Jasné.

8
00:03:46,339 --> 00:03:47,736
11. máj, 10:00.

9
00:03:47,808 --> 00:03:51,134
Bolo mi nanič z toho, že ma Vincenzo poslal
na tlačovú konferenciu mestskej rady,

10
00:03:51,311 --> 00:03:54,007
takže keď som zachytil policajné
hlásenie o nájdení dvoch tiel

11
00:03:54,080 --> 00:03:57,572
v areáli Technickej univerzity,
poskytlo mi to výhovorku.

12
00:03:57,651 --> 00:04:01,781
A okrem toho mi aj
neplánovane došiel benzín.

13
00:04:22,609 --> 00:04:26,045
Ani u jedného žiadne stopy
po fyzickom zranení.

14
00:04:26,112 --> 00:04:28,046
Nevieme odkiaľ je to dievča.

15
00:04:28,114 --> 00:04:31,709
Ale vieme, že brala drogy.
Pozrite na vpichy na jej ruke.

16
00:04:31,785 --> 00:04:34,720
Ten výraz v Rhinerovej tvári...

17
00:04:34,788 --> 00:04:37,382
Áno, viem.

18
00:04:37,457 --> 00:04:41,223
Presne ako u toho študenta,
ktorého sme našli vo štvrtok, u Burdetta.

19
00:04:41,294 --> 00:04:44,821
- Ako keby bol vystrašený na smrť.
- Budeme to musieť utajiť,

20
00:04:44,898 --> 00:04:47,731
nech to nevybuchne ako Hindenburg.

21
00:04:47,801 --> 00:04:51,066
Nebojte sa. Podľa pitevnej správy
zomrel Burdett na prirodzenú príčinu.

........