1
00:00:01,190 --> 00:00:03,950
<i>V minulých dílech…</i>

2
00:00:04,050 --> 00:00:08,349
<i>Poté co Josh přetáhl Jona a Jaclyn,
vznikla nová aliance.</i>

3
00:00:08,350 --> 00:00:11,290
Máme Keitha, Wese, Aleca, mě a Reeda.

4
00:00:11,371 --> 00:00:14,280
A i když to ještě nikdo neví,
tak je s námi Jon a Jaclyn.

5
00:00:14,290 --> 00:00:15,950
<i>A zaměřili se na Jeremyho.</i>

6
00:00:16,000 --> 00:00:18,580
Jeremy celou skupinu vede.

7
00:00:18,870 --> 00:00:24,470
<i>Když byl Jon v exilu,
jejich nová aliance se Jaclyn předvedla.</i>

8
00:00:24,500 --> 00:00:27,239
Chceš rybu?
Nejsme žádná charita.

9
00:00:27,240 --> 00:00:31,220
Když Jon odešel,
chovali se úplně jinak.

10
00:00:32,240 --> 00:00:36,400
<i>Jon našel na Ostrově vyhnanství
skrytou imunitu.</i>

11
00:00:36,640 --> 00:00:38,220
Úplně to mění hru.

12
00:00:38,390 --> 00:00:42,676
<i>-A v soutěži o imunitu…</i>
Jeremy vyhrál imunitu.

13
00:00:42,717 --> 00:00:43,870
Dobrá práce, Jeremy.

14
00:00:43,900 --> 00:00:45,790
<i>… Jeremy vyhrál imunitu.</i>

15
00:00:45,830 --> 00:00:49,100
Věděl jsem, že Josh
a jeho maňasové po mně jdou.

16
00:00:49,270 --> 00:00:50,810
<i>Před kmenovou radou</i>

17
00:00:50,911 --> 00:00:54,007
<i>začali Jon s Jaclyn
pochybovat o své alianci.</i>

18
00:00:54,009 --> 00:00:55,569
Už s klukama nechci být.

19
00:00:55,570 --> 00:00:57,184
Neměli bychom s nimi hlasovat.

20
00:00:57,810 --> 00:01:02,300
<i>Joshovu alianci poškodilo,
když Jon s Jaclyn zběhli.</i>

21
00:01:02,360 --> 00:01:03,931
Sedmou vyloučenou osobou

22
00:01:03,951 --> 00:01:08,120
a prvním členem poroty je Josh.

23
00:01:10,000 --> 00:01:11,620
........