1
00:00:04,700 --> 00:00:07,700
Doma jsem policista
a nesmím být zkažený.

2
00:00:07,900 --> 00:00:10,300
Tady lžu jak protržený.

3
00:00:10,800 --> 00:00:12,700
Přísahej na svůj odznak,
že mě nepodrazíš.

4
00:00:12,900 --> 00:00:15,862
Přísahán na vše, co mám rád,
že jdeme až do konce.

5
00:00:15,900 --> 00:00:18,100
Přísahám na svou matku a mrtvého otce.

6
00:00:18,400 --> 00:00:21,100
Jsem tu, abych pošlapal
sny ostatních a splnil si ten svůj.

7
00:00:21,300 --> 00:00:24,000
-Asi pro tebe budu hlasovat.
-Tak to půjdeš domů.

8
00:00:24,300 --> 00:00:27,000
Když uvidím příležitost, skočím po ní.

9
00:00:27,600 --> 00:00:30,938
To už je třetí skrytá imunita,
kterou jsem našel.

10
00:00:31,000 --> 00:00:33,600
Jsem král džungle!

11
00:00:34,000 --> 00:00:37,600
<i>Živě ze studia CBS,
Los Angeles, Kalifornie.</i>

12
00:00:39,500 --> 00:00:42,682
Teď přišlo na řadu setkání hráčů.

13
00:00:42,800 --> 00:00:46,900
Před chvílí jsme korunovali vítěze,
policistu z New Jersey.

14
00:00:47,100 --> 00:00:50,200
-Tony, gratuluji.
-Děkuji.

15
00:00:51,200 --> 00:00:55,178
Nejdřív bych chtěl říct,
že doopravdy máš ženu.

16
00:00:55,200 --> 00:01:00,000
Měla tu teď být,
ale z rozkazu lékaře musí být v posteli.

17
00:01:00,200 --> 00:01:04,000
-Každou chvíli může začít rodit.
-To je pravda.

18
00:01:04,200 --> 00:01:07,367
-Takže dostane růžový lustr?
-Dostane růžový lustr, Jeffe.

19
00:01:07,400 --> 00:01:11,537
Máme toho k probrání hodně,
tak si o tom pojďme promluvit.

20
00:01:11,600 --> 00:01:13,097
Co se týče reakce fanoušků…

21
00:01:13,168 --> 00:01:15,305
Pro mě jsi byl
dost polarizující osobnost.

22
........