1
00:00:09,678 --> 00:00:11,448
Krabička na lieky.

2
00:00:15,418 --> 00:00:17,788
Kde je?
Seo Woo povedala, že ju dala sem.

3
00:00:23,928 --> 00:00:25,928
Tu je.

4
00:00:27,569 --> 00:00:28,799
Čo je toto?

5
00:00:31,768 --> 00:00:33,038
Čo je to?

6
00:00:45,949 --> 00:00:47,048
Kto je to?

7
00:00:54,188 --> 00:00:56,989
"Originálna skladba číslo1."

8
00:00:58,599 --> 00:01:01,529
Miliónkrát vám povedala,
že ju to bolí,

9
00:01:01,629 --> 00:01:02,968
ale vy ste ju ignorovali.

10
00:01:03,499 --> 00:01:05,199
Čo chcete teraz počuť?

11
00:01:06,199 --> 00:01:08,509
Nemáte na to právo.

12
00:01:09,408 --> 00:01:10,708
Ji Soo.

13
00:01:12,179 --> 00:01:13,608
In Wook.

14
00:01:17,348 --> 00:01:19,679
Vrátil som sa volal na ňu...

15
00:01:19,779 --> 00:01:20,718
Dosť.

16
00:01:56,348 --> 00:01:58,259
Máš vôbec predstavu čo si urobil?

17
00:01:58,658 --> 00:02:00,559
Vieš o čo si ma pripravil,

18
00:02:00,759 --> 00:02:02,289
čo si pošliapal

19
00:02:02,858 --> 00:02:04,598
a čo si zničil?

20
00:02:05,399 --> 00:02:07,699
Máš vôbec tušenie ako som žil
každý jeden deň

21
00:02:09,698 --> 00:02:11,339
a ako som prežíval?

22
00:02:12,568 --> 00:02:15,209
Vieš čo si urobil?
Vieš to?

23
00:02:26,679 --> 00:02:29,049
Nepodsúvaj Seo Woo,
svoje vlastné myšlienky.

24
00:03:40,418 --> 00:03:42,688
Toto je rozhodnutie,
........