1
00:00:23,670 --> 00:00:27,632
Púšť Kalahari v južnej Afrike

2
00:00:27,715 --> 00:00:30,051
je jedným z najsuchších miest na Zemi.

3
00:00:30,552 --> 00:00:34,639
No každý rok steká z hôr
jedna rieka

4
00:00:34,722 --> 00:00:37,934
a mení srdce tejto púšte.

5
00:00:40,019 --> 00:00:44,399
Z prachu povstáva obrovská zelená oáza.

6
00:00:51,406 --> 00:00:57,245
Delta rieky Okavango sa napĺňa,
vyprázdňuje a znovu napĺňa celé tisícročia.

7
00:00:59,247 --> 00:01:03,501
Všetky rastliny a živočíchy,
ktoré tu kedy žili,

8
00:01:03,585 --> 00:01:07,881
tancujú podľa rytmu
tohto úžasného sezónneho cyklu.

9
00:01:11,426 --> 00:01:15,847
Ako krv v tepnách tu
voda udržuje všetok život.

10
00:01:32,989 --> 00:01:34,407
No jeden živočích

11
00:01:34,490 --> 00:01:37,493
je s vodou obzvlášť spojený.

12
00:01:46,920 --> 00:01:51,674
Tieto slony z Kalahari trávia
väčšinu roka hľadaním vody a potravy.

13
00:01:51,758 --> 00:01:56,429
Takže obdobie záplav v delte je
je pre ne obzvlášť radostný čas.

14
00:02:03,394 --> 00:02:06,606
Túto stránku slonov pozorujeme zriedka.

15
00:02:44,686 --> 00:02:47,397
Na stádo dozerá 40-ročná samica.

16
00:02:48,773 --> 00:02:54,821
Shani je po svojej sestre, vodkyni
stáda, najstaršia a najskúsenejšia.

17
00:02:55,697 --> 00:02:58,241
To z nej robí budúcu vodkyňu.

18
00:02:58,324 --> 00:03:01,369
Keď ten čas nastane,
bude to veľká zodpovednosť.

19
00:03:02,954 --> 00:03:07,917
Teraz je však vyťažená výchovou
svojho jednoročného syna.

20
00:03:09,335 --> 00:03:11,588
A tento špunt je pekný kvietok.

21
00:03:14,966 --> 00:03:19,178
Zoznámte sa s Jomom,
jedným z najmladších zo stáda.

22
00:03:20,555 --> 00:03:26,227
Je vo vnímavom veku a keďže je tu
toľko rôznych zvierat na hranie,

........