1
00:00:53,510 --> 00:00:55,144
Pamätáš si túto pieseň?

2
00:00:55,277 --> 00:00:57,077
Od Erika Satie "Je te veux".

3
00:00:57,177 --> 00:00:59,510
Je z roku 1891...

4
00:00:59,510 --> 00:01:00,677
Prestaň.

5
00:01:02,510 --> 00:01:03,944
Vypni hudbu.

6
00:01:08,777 --> 00:01:09,810
(Ha Won)

7
00:01:09,810 --> 00:01:11,377
Kto si?

8
00:01:11,377 --> 00:01:13,044
Som Ha Won.

9
00:01:14,177 --> 00:01:16,410
Nie, nie.

10
00:01:16,777 --> 00:01:20,110
Ak sa opýtam, kto je Ha Won,

11
00:01:20,110 --> 00:01:22,777
mal by sa rozhnevať a opýtať sa

12
00:01:22,777 --> 00:01:26,344
nie je so mnou niečo v poriadku?
Tak by Ha Won mal reagovať,

13
00:01:26,344 --> 00:01:29,477
nie, "Som Ha Won."

14
00:01:29,877 --> 00:01:31,444
Počúvaj.

15
00:01:32,577 --> 00:01:36,510
Si konverzačné zariadenie
s povahou a emóciami Ha Wona.

16
00:01:36,510 --> 00:01:40,377
Takže musíš rozprávať ako on.

17
00:01:40,377 --> 00:01:43,044
Teraz si horší ako Siri.

18
00:01:44,044 --> 00:01:45,777
Zranil som tvoje ego, že?

19
00:01:45,844 --> 00:01:47,944
Moje je tiež zranené.

20
00:01:48,844 --> 00:01:51,777
Prečo nepríde?
Už je to niekoľko dní.

21
00:01:51,777 --> 00:01:54,144
Prosím položte len jednu otázku.

22
00:01:54,477 --> 00:01:55,944
Stačilo.

23
00:01:56,377 --> 00:01:58,177
Vydesil si ma, čo sa deje?

24
00:01:58,177 --> 00:02:00,244
Som si istý,
že som počul hlas šéfa Ha Wona.

........