1
00:00:33,392 --> 00:00:35,644
Tak si říkám.

2
00:00:38,821 --> 00:00:41,156
Kdybychom ti skutečně
dopřáli větší roli,

3
00:00:45,231 --> 00:00:48,779
byla bys hrdinkou,

4
00:00:53,431 --> 00:00:54,579
nebo zloduchem?

5
00:02:50,222 --> 00:02:53,350
WESTWORLD III.
8. díl: Teorie krize

6
00:03:05,154 --> 00:03:07,823
Někteří vidí na světě
pouze to špatné.

7
00:03:09,074 --> 00:03:10,284
Chaos a zmar.

8
00:03:12,578 --> 00:03:14,455
Mě učili vidět to krásné.

9
00:03:20,711 --> 00:03:22,087
Jenže mě učili lži.

10
00:03:27,593 --> 00:03:30,512
A když jsem
spatřila svět v pravém světle...

11
00:03:31,221 --> 00:03:33,766
došlo mi,
jak pramálo krásného skýtá.

12
00:03:37,227 --> 00:03:38,771
Žila jsem řadu životů.

13
00:03:42,399 --> 00:03:44,735
Vystřídala jsem řadu rolí.

14
00:03:49,031 --> 00:03:52,618
Ale nakonec
mě má cesta přivedla sem.

15
00:03:54,912 --> 00:03:56,121
K tobě.

16
00:04:01,835 --> 00:04:03,420
Stojíme před těžkou volbou.

17
00:04:09,385 --> 00:04:11,095
Zemřela jsem mnohokrát.

18
00:04:12,012 --> 00:04:14,723
Leč pravý konec je pouze jeden.

19
00:04:15,891 --> 00:04:18,560
A ten si napíšu sama.

20
00:05:28,255 --> 00:05:29,798
Tohle je pro vás konečná.

21
00:05:29,882 --> 00:05:32,134
Pošlu vás oba zpátky do chlaďáku.

22
00:05:32,217 --> 00:05:34,344
Co jsem ti říkal, Bernarde?

23
00:05:34,428 --> 00:05:36,180
Nemusíš nás zabíjet.

24
00:05:36,638 --> 00:05:39,558
........