1
00:00:07,100 --> 00:00:11,059
SPRAVEDLNOST PSANCŮ

2
00:00:27,220 --> 00:00:30,098
Osm let.

3
00:00:30,460 --> 00:00:34,578
Osm let,
a nenapsals ani jeden dopis.

4
00:00:34,980 --> 00:00:37,619
Neumíš číst.

5
00:00:38,180 --> 00:00:41,411
- Kdepak jsou, Tobey?
- Netuším.

6
00:00:41,820 --> 00:00:46,769
Nepřijel jsem takovej kus
a nečekal léta, abys mi řekl tohle.

7
00:00:47,020 --> 00:00:49,739
Neviděl jsem je od války, Holdene.

8
00:00:49,940 --> 00:00:53,012
Jsem teď jenom farmář.

9
00:01:04,460 --> 00:01:07,657
Přestaňte střílet!

10
00:01:09,500 --> 00:01:13,618
Tobey, tohle je
neomluvitelný plejtvání olovem.

11
00:01:13,900 --> 00:01:18,018
Je to zbytečný.
Radši bys měl vylízt ven, Tobey.

12
00:01:18,580 --> 00:01:20,979
Když to udělám, zabiješ mě.

13
00:01:21,180 --> 00:01:24,411
Po všech těch letech
mě ještě neznáš?

14
00:01:25,140 --> 00:01:28,849
Nechci tě přece zabít.
Chci si promluvit.

15
00:01:29,180 --> 00:01:32,968
- Promiň, Holdene, prostě ti nevěřím.
- Věř mi.

16
00:01:34,260 --> 00:01:38,811
Protože když si pro tebe dojdu,
tak umřeš určitě.

17
00:01:46,540 --> 00:01:49,612
Dobře, vycházím ven.

18
00:02:05,580 --> 00:02:08,652
Jen pojď na světlo.

19
00:02:12,980 --> 00:02:16,052
Vypadáš hrozně, Tobey.

20
00:02:17,260 --> 00:02:22,050
Člověk by řekl, že těch osm let
ve vězení jsi strávil ty.

21
00:02:22,540 --> 00:02:24,815
Ne já.

22
00:02:25,540 --> 00:02:28,612
Ještě jednou.
Kde teď jsou?

23
........