1
00:00:01,346 --> 00:00:05,064
Tyčící se postavy dohlížejí na Zemi.

2
00:00:05,408 --> 00:00:08,026
Je zde vestavěna
lidská odpověď

3
00:00:08,050 --> 00:00:11,574
na vidění těchto obřích
soch a to je úcta.

4
00:00:11,694 --> 00:00:15,593
Jsou to jen svědectví
minulosti lidstva?

5
00:00:15,825 --> 00:00:18,794
Lidé stále ctí
tyto kamenné obry,

6
00:00:18,914 --> 00:00:21,036
kteří byli postaveni
ve starověkém světě.

7
00:00:21,156 --> 00:00:24,569
A mohou s nimi být
spojeny magické vlastnosti.

8
00:00:24,689 --> 00:00:27,680
Nebo slouží mnohem
hlubšímu účelu?

9
00:00:27,800 --> 00:00:30,840
Tyto obrovské sochy z Tuly mají

10
00:00:30,864 --> 00:00:34,173
na vrcholcích hlav
hadům podobnou kůži.

11
00:00:34,533 --> 00:00:38,291
Takže se díváme na vyobrazení
kosmické bytosti,

12
00:00:38,411 --> 00:00:41,930
- která dorazila před dlouhou dobou?
- Přesně tak.

13
00:00:42,050 --> 00:00:44,505
Mohly by skrývat starověké znalosti

14
00:00:44,625 --> 00:00:48,118
přinesené sem návštěvníky
z jiných světů?

15
00:00:48,594 --> 00:00:51,736
Chceme stát před těmi
obrovskými postavami

16
00:00:51,760 --> 00:00:54,793
a dívat se ně,
protože jakmile budeme schopni

17
00:00:54,913 --> 00:00:59,780
spojit se s bohy,
všechny věci budou možné.

18
00:01:02,318 --> 00:01:06,125
Je tu vstupní brána do vesmíru.

19
00:01:06,876 --> 00:01:10,288
Za ní je příslib pravdy.

20
00:01:11,238 --> 00:01:13,871
Vyžaduje od nás zpochybňovat vše,

21
00:01:13,991 --> 00:01:16,244
co jsme se kdy naučili.

22
00:01:16,477 --> 00:01:19,757
........