1
00:00:08,480 --> 00:00:11,680
Chlapče! Proud se obrací!

2
00:00:14,720 --> 00:00:16,160
Nebudu to opakovat!

3
00:00:19,280 --> 00:00:20,800
Lodě, támhle!

4
00:00:27,880 --> 00:00:31,280
Dánové. Ďáblovy hovna.

5
00:00:31,360 --> 00:00:33,040
- Jsou to obchodníci?
- Ne.

6
00:00:33,760 --> 00:00:35,920
Jsou to Vikingové! Jedeme!

7
00:00:39,400 --> 00:00:40,360
Jeďte, honem!

8
00:01:28,240 --> 00:01:30,480
Kde je můj syn? Uhtrede!

9
00:01:31,760 --> 00:01:34,720
Vezmi půl tuctu mužů k řece,
jsou tam pohani.

10
00:01:34,800 --> 00:01:37,000
- Zjistěte, kolik jich je.
- Jistě.

11
00:01:37,080 --> 00:01:39,280
- Nic víc nedělej.
- Ano, otče.

12
00:01:39,360 --> 00:01:42,520
- Osberte, co se děje?
- Viděl jsem na pláži lodě.

13
00:01:42,600 --> 00:01:45,600
- Jaké lodě?
- Dánské! Mířily k řece.

14
00:01:47,040 --> 00:01:48,800
Bůh nás ochraňuj.

15
00:01:48,880 --> 00:01:51,840
- Nemají duši. Musíme se modlit.
- Musíme jednat.

16
00:01:51,920 --> 00:01:54,360
Uhtrede, nebojuj s nimi. S žádným z nich.

17
00:01:55,000 --> 00:01:56,720
- Do večera buď zpátky.
- Ano.

18
00:01:56,800 --> 00:01:59,240
Bůh je poslal. Jako trest za naše hříchy.

19
00:01:59,320 --> 00:02:02,040
Připluli podpořit
vikinskou armádu v Eoferwicu.

20
00:02:02,120 --> 00:02:04,440
- Aelfricu!
- Ať se kněz nás modlí.

21
00:02:04,520 --> 00:02:05,720
- Aelfricu!
- Pane?

22
00:02:06,720 --> 00:02:07,840
Schovej je dovnitř!

23
........