1
00:00:01,920 --> 00:00:05,040
<i>Jsem Uhtred, syn Uhtredův.</i>

2
00:00:05,600 --> 00:00:07,960
<i>Narodil jsem se jako hrabě Northumbrie,</i>

3
00:00:08,040 --> 00:00:10,000
<i>právoplatný dědic Bebbanburgu.</i>

4
00:00:11,120 --> 00:00:14,320
<i>Ale osud rozhodl,</i>
<i>že mě vychovali jako Dána.</i>

5
00:00:17,200 --> 00:00:21,120
<i>Tak jsem žil,</i>
<i>dokud mi nevyvraždili rodinu.</i>

6
00:00:27,880 --> 00:00:30,400
<i>Říkalo se, že je to moje práce.</i>

7
00:00:30,480 --> 00:00:33,920
Saský otrok zabil svýho pána
na svatební hostině.

8
00:00:36,200 --> 00:00:38,600
<i>Tak jsem s Bridou utekl do Wessexu.</i>

9
00:00:39,720 --> 00:00:42,600
<i>Za Alfrédem, který se měl stát králem.</i>

10
00:00:44,840 --> 00:00:47,840
<i>- Ne každý souhlasil.</i>
- Já jsem dědic svého otce.

11
00:00:48,760 --> 00:00:50,560
<i>Já mu ale složil přísahu.</i>

12
00:00:51,600 --> 00:00:56,000
<i>Kvůli tomu jsem ztratil Bridu</i>
<i>a nemohl se přidat k Ragnarovi.</i>

13
00:00:58,200 --> 00:01:00,400
<i>Ale všechno je osud.</i>

14
00:01:19,360 --> 00:01:21,360
PODLE ROMÁNŮ BERNARDA CORNWELLA

15
00:01:50,880 --> 00:01:52,480
Nezasloužíš si svatbu.

16
00:01:53,840 --> 00:01:56,400
Ta žena je dáma, ty jsi barbar.

17
00:01:57,240 --> 00:02:00,080
Koupej se celý den,
stejně budeš smrdět hnojem.

18
00:02:00,640 --> 00:02:05,120
Ty mě sleduješ, Oddo?
Neměl bych si vzít tebe?

19
00:02:05,200 --> 00:02:07,600
Deset kousků stříbra, když odejdeš.

20
00:02:08,200 --> 00:02:11,880
- Ví tvůj otec, že jsi tady?
- Jedenáct kousků.

21
00:02:17,520 --> 00:02:21,200
- Co váhu mýho meče ve stříbře?
- Nesmysl.

22
00:02:23,920 --> 00:02:27,640
Tak si tu holku vezmu.
A dneska v noci se jí zmocním.

23
00:02:29,560 --> 00:02:31,040
........