1
00:00:03,760 --> 00:00:07,640
<i>Narodil jsem se jako Sas,</i>
<i>ale Dánové ze mě vychovali válečníka.</i>

2
00:00:08,720 --> 00:00:11,560
<i>Teď sloužím Alfrédovi,</i>
<i>saskému králi Wessexu,</i>

3
00:00:12,120 --> 00:00:16,360
<i>a chráním jeho anglické království</i>
<i>před Guthrumem a jeho armádou.</i>

4
00:00:17,360 --> 00:00:18,960
<i>Ne všichni v krále věří.</i>

5
00:00:19,600 --> 00:00:21,320
Jsem dědic svého otce.

6
00:00:22,400 --> 00:00:24,480
<i>Pro některé jsem nepřítel.</i>

7
00:00:25,120 --> 00:00:27,400
Se štěstím padne v bitvě.

8
00:00:27,480 --> 00:00:32,120
<i>Pro nespravedlivý soud</i>
<i>budu vždycky pohan,</i>

9
00:00:32,200 --> 00:00:35,320
<i>i pro svou pobožnou</i>
<i>a nyní odloučenou manželku.</i>

10
00:00:36,240 --> 00:00:40,080
<i>Abych splatil svůj dluh,</i>
<i>drancoval jsem jako Viking.</i>

11
00:00:40,160 --> 00:00:44,640
<i>Našel jsem pohanskou královnu.</i>
<i>Jasnovidku, která musí zůstat čistá.</i>

12
00:00:45,120 --> 00:00:46,400
Ta není do postele.

13
00:00:46,880 --> 00:00:48,360
<i>Teď mě nazývají zrádcem.</i>

14
00:00:48,440 --> 00:00:51,640
Já, bratr Asser, jsem složil ty přísahy.

15
00:00:51,720 --> 00:00:54,560
<i>Alfrédův soud mě odsoudil k popravě.</i>

16
00:00:54,640 --> 00:00:58,640
- Přeju si, aby umřel mým mečem.
- Budete spolu bojovat.

17
00:00:59,360 --> 00:01:00,920
<i>Všechno je osud.</i>

18
00:01:19,480 --> 00:01:21,400
PODLE ROMÁNŮ BERNARDA CORNWELLA

19
00:01:45,320 --> 00:01:47,840
Vypadni, ty ožralo!

20
00:01:53,120 --> 00:01:56,480
- Je tady?
- S tou, co není jeho žena.

21
00:02:01,680 --> 00:02:02,880
Je tady tvůj přítel.

22
00:02:11,640 --> 00:02:12,480
Můžu?

23
00:02:13,080 --> 00:02:15,600
Nebo bych ti pokazil
........