1
00:00:23,173 --> 00:00:26,259
"Můj pták stojí za hovno" ho proslavil.

2
00:00:26,343 --> 00:00:27,344
MŮJ PTÁK STOJÍ ZA HOVNO

3
00:00:27,427 --> 00:00:29,638
"Někdo mi ho vyhulte" konkurence?

4
00:00:29,721 --> 00:00:32,682
To ukazuje, že je schopen
infiltrovat popovou kulturu jako nic.

5
00:00:33,725 --> 00:00:36,311
Co bude dalším projektem,
který Davea vynese

6
00:00:36,394 --> 00:00:38,605
na úroveň ikonického umělce?

7
00:00:38,688 --> 00:00:41,608
Naštěstí pro vás na tom právě teď dělá.

8
00:00:41,691 --> 00:00:45,111
A možná to bude u Katonah Records.

9
00:00:45,195 --> 00:00:46,905
A abych k Mikeovi něco přidal, děkuji,

10
00:00:46,988 --> 00:00:48,949
teď právě pracuji na novém albu.

11
00:00:49,032 --> 00:00:52,369
Myslím, že to bude vrchol muzikálnosti.

12
00:00:52,452 --> 00:00:53,912
Jmenuje se Penit.

13
00:00:57,916 --> 00:00:59,918
Chápete to?

14
00:01:00,001 --> 00:01:01,628
-Kompletně?
-Chápou.

15
00:01:01,711 --> 00:01:03,922
Co vám "penit" říká?

16
00:01:04,005 --> 00:01:06,007
-Nechci dotírat, ale...
-Chápe to.

17
00:01:06,091 --> 00:01:10,428
Já jen vím, že někdo
teď právě potřebuje vyhulit.

18
00:01:11,888 --> 00:01:13,473
-Cože?
-Chápeš to?

19
00:01:13,557 --> 00:01:14,683
Že vás chceme.

20
00:01:16,476 --> 00:01:17,310
Paráda.

21
00:01:17,394 --> 00:01:20,105
Mohu takto mluvit,
protože jsme na tvůrčí schůzce.

22
00:01:20,188 --> 00:01:22,399
Proto se na mě na osobním nemohou zlobit.

23
00:01:23,650 --> 00:01:24,484
Dobře.

24
........