1
00:00:08,400 --> 00:00:10,654
- Zaslúžim si viac.
- Podpísal reverz!

2
00:00:10,658 --> 00:00:13,213
- Čo?
- Hovoril niečo o Poľsku.

3
00:00:13,214 --> 00:00:14,617
Čo z toho budeš mať ty?

4
00:00:14,618 --> 00:00:16,780
Pošlú ma domov do Ruska.

5
00:00:16,790 --> 00:00:20,119
Niekto spreneveril peniaze z ženevského účtu

6
00:00:20,120 --> 00:00:21,437
Vieš kdo?

7
00:00:21,438 --> 00:00:23,597
Charles Kruger. Rodený Sergej Korčmarev.

8
00:00:23,598 --> 00:00:26,318
Myslíš že by naozaj bol účtovník dvanástky?

9
00:00:27,960 --> 00:00:29,997
Chcem nájsť moju rodinu. Nájdeš ich.

10
00:00:29,998 --> 00:00:32,100
Nemohla som na teba prestať myslieť.

11
00:00:33,900 --> 00:00:35,109


12
00:00:35,110 --> 00:00:38,390
Nechcem o tom hovoriť.

13
00:01:01,460 --> 00:01:02,626
Zdravím

14
00:01:02,630 --> 00:01:04,180
- Zdravím
- Zdravím.

15
00:01:21,320 --> 00:01:23,019


16
00:01:23,020 --> 00:01:25,460


17
00:01:25,470 --> 00:01:28,089


18
00:01:28,090 --> 00:01:31,019


19
00:01:31,020 --> 00:01:33,419


20
00:01:33,420 --> 00:01:36,740


21
00:01:36,750 --> 00:01:38,940


22
00:01:38,950 --> 00:01:41,659


23
00:01:41,660 --> 00:01:46,509


24
00:01:49,030 --> 00:01:51,819
- Niko!
- Ahoj.

........