1
00:00:09,426 --> 00:00:12,638
<i>Mrtví povzdechli mým směrem.</i>

2
00:00:15,098 --> 00:00:17,726
<i>Řekli, abych našla bojovníka</i>

3
00:00:18,435 --> 00:00:21,563
<i>podobajícího se
spíše monstru než muži.</i>

4
00:00:23,190 --> 00:00:25,984
<i>A že pouze on mi může
pomoct zachránit můj lid.</i>

5
00:00:26,068 --> 00:00:29,071
Je tu jeden chlapec,
kterého drží tři sestry...

6
00:00:29,154 --> 00:00:31,615
Zná jméno toho, kdo rozbil svět.

7
00:00:33,951 --> 00:00:37,454
- Z jakého jsi kmene?
- Maiki! Jsme Maiki.

8
00:00:37,621 --> 00:00:40,040
Maiki jsou stvoření,
která slouží Whirovi.

9
00:00:40,123 --> 00:00:43,043
Takže nebojujeme jen s mrtvými,
ale i s bohem.

10
00:00:43,126 --> 00:00:44,461
Kdo rozbil svět?

11
00:00:44,545 --> 00:00:47,381
Byl to můj otec.
Te Kaiporangi Turoa.

12
00:00:47,756 --> 00:00:50,384
Věděla jsi,
že svět rozbil můj otec?

13
00:00:50,634 --> 00:00:52,970
Je tvým osudem svět uzdravit,

14
00:00:53,303 --> 00:00:57,099
podříznout tomu chlapovi krk
a nabídnout jeho krev bohům...

15
00:00:57,474 --> 00:01:00,853
Půjdeš za velkým Pa
a postavíš se svému otci.

16
00:01:01,270 --> 00:01:03,480
Buď opatrný, Wako Nuku Rau.

17
00:01:03,897 --> 00:01:06,066
Stojíš na pokraji propasti.

18
00:01:06,149 --> 00:01:08,277
Ale nejen ty. I ta dívka.

19
00:01:08,652 --> 00:01:10,153
Proč je pro tebe
Mehe tak důležitá?

20
00:01:10,237 --> 00:01:11,989
Není důležitá pro mě...

21
00:01:12,072 --> 00:01:14,867
ale bude
velmi důležitá pro tvého otce.

22
00:01:15,492 --> 00:01:16,618
Otče.

........