1
00:00:09,510 --> 00:00:12,638
<i>Mrtví povzdechli mým směrem.</i>

2
00:00:15,098 --> 00:00:17,726
<i>Řekli, abych našla bojovníka</i>

3
00:00:18,477 --> 00:00:21,605
<i>podobajícího se
spíše monstru než muži.</i>

4
00:00:23,232 --> 00:00:25,817
<i>A že pouze on mi může
pomoct zachránit můj lid.</i>

5
00:00:25,901 --> 00:00:27,027
Otče.

6
00:00:28,070 --> 00:00:29,780
Nejsem tvůj otec.

7
00:00:30,614 --> 00:00:32,491
Jen jsem tě zplodil.

8
00:00:34,159 --> 00:00:37,538
Půjdeš za velkým Pa
a postavíš se svému otci.

9
00:00:38,497 --> 00:00:45,170
Jednou pro vždy
tě vyříznu z mýho rodu.

10
00:00:46,046 --> 00:00:48,507
Je odpověď na náš problém.

11
00:00:48,674 --> 00:00:50,467
V zemi je trhlina.

12
00:00:51,301 --> 00:00:52,719
Vytvořil jsem ji já.

13
00:00:52,803 --> 00:00:56,139
Ale spojuje svět živých
se světem mrtvých.

14
00:00:56,557 --> 00:00:58,767
Pojďte, jestli si troufáte!

15
00:01:02,855 --> 00:01:04,940
Teď můžeš uzdravit svět.

16
00:01:05,983 --> 00:01:07,192
A ty...

17
00:01:07,359 --> 00:01:09,695
Možná jsi sem byl vyslán
z nějakého důvodu, chlapče.

18
00:01:09,778 --> 00:01:11,697
Od samého začátku jsi chtěl,
abych tam došel.

19
00:01:11,780 --> 00:01:13,615
Není to štěstí, že?

20
00:01:13,740 --> 00:01:14,950
Mohl by to být osud.

21
00:01:15,033 --> 00:01:16,952
Co ti tenhle Ka řekl?

22
00:01:17,244 --> 00:01:19,621
Řekl, že ta dívka je důležitá.

23
00:01:19,705 --> 00:01:21,540
Potřebuji,
abys pro mě něco udělal?

........