1
00:00:07,575 --> 00:00:09,908
V tomhle domě něco je.

2
00:00:10,011 --> 00:00:11,577
Ať ho Bůh pokárá,
pokorně prosíme

3
00:00:11,679 --> 00:00:13,579
a ty kníže nebeského vojska,
svrhni ho božskou mocí.

4
00:00:13,681 --> 00:00:14,513
Je tu Ďábel.

5
00:00:14,615 --> 00:00:16,015
Ďábel?

6
00:00:16,117 --> 00:00:17,516
Táhni do Pekel, Satane,

7
00:00:17,618 --> 00:00:19,785
i vy zlí démoni
toulající se světem...

8
00:00:22,056 --> 00:00:24,656
hledajíc duše,
které zničíte..

9
00:00:24,759 --> 00:00:27,693
Marie, milosti plná,
Pán s tebou...

10
00:00:27,795 --> 00:00:28,961
- Hele! - Modrý kontrolky.
- Hustý.

11
00:00:38,005 --> 00:00:39,638
Na tomto světě
jsou věci,

12
00:00:39,740 --> 00:00:41,673
které nikdy plně nepochopíme.

13
00:00:41,776 --> 00:00:43,175
[<i> s ozvěnou</i> ]<i>...nepochopíme.</i>

14
00:00:43,277 --> 00:00:46,412
Chceme odpovědi.

15
00:00:46,514 --> 00:00:53,986
Roky jsme si budovali
hodnověrnost, reputaci,

16
00:00:54,088 --> 00:00:58,323
spolupracovali s nejuznávanějšími
profesionály,

17
00:00:58,426 --> 00:01:00,592
zachytávali nezvratné
důkazy paranormálna.

18
00:01:00,694 --> 00:01:02,861
Funguje to!

19
00:01:02,963 --> 00:01:04,930
Nedokážu to vysvětlit.

20
00:01:06,100 --> 00:01:08,333
Toto jsou naše důkazy.

21
00:01:08,436 --> 00:01:10,536
Naše Ghost Adventures.

22
00:01:24,051 --> 00:01:27,152
Počasí není zrovna
nejvydařenější

23
........