1
00:00:56,598 --> 00:00:58,888
NA MOTIVY ROMÁNU
WILLIAMA LANDAYE

2
00:01:25,878 --> 00:01:27,668
Včera

3
00:01:27,754 --> 00:01:33,394
Dítě vyrazilo na procházku

4
00:01:34,720 --> 00:01:37,600
A do sklenice

5
00:01:37,681 --> 00:01:42,811
Chytilo vážku

6
00:01:43,729 --> 00:01:45,149
Polekalo se

7
00:01:45,230 --> 00:01:51,490
Když mu nad hlavou burácely hromy

8
00:01:51,904 --> 00:01:53,454
A do očí mu vhrkly slzy

9
00:01:53,530 --> 00:02:00,500
Když padala hvězda

10
00:02:01,371 --> 00:02:04,371
Když desetkrát

11
00:02:04,458 --> 00:02:09,668
Se roční období vystřídala

12
00:02:10,172 --> 00:02:16,892
A dítě přebruslilo deset zamrzlých říček

13
00:02:17,638 --> 00:02:21,478
Ta slova „až budeš starší“

14
00:02:21,558 --> 00:02:25,898
Ho musí uchlácholit

15
00:02:25,979 --> 00:02:29,529
A přísliby lepších dnů

16
00:02:29,608 --> 00:02:34,198
Jsou jeho snem

17
00:02:34,738 --> 00:02:39,028
A roční období se jedno za druhým střídají

18
00:02:39,117 --> 00:02:44,037
A malovaní poníci nahoru a dolů cválají

19
00:02:45,249 --> 00:02:46,249
ARCHEROVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA

20
00:02:46,333 --> 00:02:51,213
Jsme v zajetí kolotoče času

21
00:02:51,964 --> 00:02:55,344
Není cesty zpět
Můžeme se jen ohlédnout

22
00:02:55,676 --> 00:02:59,346
Z místa, odkud jsme

23
00:02:59,429 --> 00:03:03,309
A točit se

24
00:03:03,392 --> 00:03:08,562
V koloběhu života

25
00:03:08,897 --> 00:03:13,317
........