1
00:00:09,968 --> 00:00:12,220
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:39,372 --> 00:00:44,044
<i>Blboun Adam!</i>

3
00:00:46,296 --> 00:00:48,715
<i>Blboun Adam!</i>

4
00:00:48,965 --> 00:00:50,050
Mami.

5
00:00:51,926 --> 00:00:52,927
Ne.

6
00:00:57,682 --> 00:00:59,184
Jak se to může dít?

7
00:00:59,267 --> 00:01:01,186
<i>Blboun Adam!</i>

8
00:01:02,145 --> 00:01:06,483
<i>- Blboun Adam.</i>
<i>- </i>Nechte mě být!

9
00:01:06,649 --> 00:01:09,235
Vzpamatuj se! Jsou to děti.

10
00:01:09,402 --> 00:01:11,488
Já... nemůžu.

11
00:01:13,865 --> 00:01:15,033
Tak nemusíš.

12
00:01:15,867 --> 00:01:17,285
Udělám to za tebe.

13
00:01:18,286 --> 00:01:22,999
Bojujte proti strachu druhého.
Jo! No jasně!

14
00:01:23,291 --> 00:01:25,293
Uf! Hodně štěstí s Mabel.

15
00:01:26,377 --> 00:01:28,088
Já si podám tu hračku.

16
00:01:33,301 --> 00:01:34,886
Zahrajeme si?

17
00:01:38,264 --> 00:01:41,267
Není vaše chyba, že jste takoví, kluci.

18
00:01:41,351 --> 00:01:45,605
Je to nedostatkem zranitelných
mužských vzorů v médiích.

19
00:01:48,233 --> 00:01:49,067
Co?

20
00:02:00,203 --> 00:02:01,037
Nic?

21
00:02:06,292 --> 00:02:07,127
Kaii!

22
00:02:15,343 --> 00:02:16,594
Vedeš si skvěle!

23
00:02:21,391 --> 00:02:25,854
Kéž by ses bál něčeho,
co nemá zobák ostrý jako břitva!

24
00:02:27,147 --> 00:02:31,317
Skvěle, všichni jsme klidní a soustředění.

........