1
00:00:00,760 --> 00:00:03,830
V MINULÉM DÍLE:
Být detektiv je práce pro muže, Elizo.

2
00:00:03,990 --> 00:00:05,750
A přesto ty ji děláš každý den, Williame.

3
00:00:05,900 --> 00:00:07,580
Vypadáte rozrušeně,

4
00:00:07,730 --> 00:00:09,340
slečno Scarletová. Jste v pořádku?

5
00:00:09,610 --> 00:00:11,650
Nejsem zlodějka! Jsem soukromý detektiv!

6
00:00:11,680 --> 00:00:12,710
No jasně!

7
00:00:13,070 --> 00:00:14,990
- Otče.
- Měl infarkt.

8
00:00:15,330 --> 00:00:16,930
Zemřel, slečno Scarletová.

9
00:00:17,040 --> 00:00:19,820
Dřív či později se každý doví,
že otec zemřel

10
00:00:19,940 --> 00:00:21,540
a bude chtít zaplatit všechny účty.

11
00:00:21,700 --> 00:00:23,960
Ambice s tím nemají nic společného,
potřebujeme peníze.

12
00:00:24,460 --> 00:00:27,170
Teď, když vám zemřel otec, chtěl bych
být vaše opora

13
00:00:27,230 --> 00:00:28,810
v těchto těžkých časech.

14
00:01:48,410 --> 00:01:49,420
Kdo jste?

15
00:01:51,600 --> 00:01:52,620
Já...jsem...

16
00:01:52,660 --> 00:01:54,740
Jsem přítelkyně tvého otce.

17
00:01:55,690 --> 00:01:57,720
Hrajeme na schovávanou.

18
00:01:58,890 --> 00:02:00,360
Ale otec tu není.

19
00:02:01,230 --> 00:02:02,370
Moc dobře vím,

20
00:02:02,370 --> 00:02:04,340
že jste ho viděla ráno odjíždět do práce.

21
00:02:05,480 --> 00:02:07,060
Viděla jsem vás, jak sledujete dům.

22
00:02:08,440 --> 00:02:09,850
Pročpak jsi sama?

23
00:02:10,060 --> 00:02:11,560
Mám chřipku.

24
00:02:12,070 --> 00:02:13,750
Matka mi šla koupit med.
........