1
00:00:01,500 --> 00:00:02,833
<font color="#ffff80">V minulých dílech...</font>

2
00:00:02,999 --> 00:00:04,435
<font color="#ffff80">Šerif Hollister.</font>

3
00:00:04,779 --> 00:00:07,085
<font color="#ffff80">Stále si zvykám na to,
jak to zní.</font>

4
00:00:07,129 --> 00:00:08,609
<font color="#ffff80">Šerif Hollister posouvá hranice</font>

5
00:00:09,052 --> 00:00:10,662
<font color="#ffff80">což ho může učinit
nezpůsobilým pro úřad.</font>

6
00:00:10,706 --> 00:00:12,142
<font color="#ffff80">Tohle není politické vyhlášení.</font>

7
00:00:12,186 --> 00:00:13,665
<font color="#ffff80">Je mi líto, ale
ruším tuhle operaci.</font>

8
00:00:13,709 --> 00:00:14,927
<font color="#ffff80">Tohle nemůžeš udělat, Bille.</font>

9
00:00:14,971 --> 00:00:16,320
<font color="#ffff80">Přišli jsme o milióny
z federálních grantů.</font>

10
00:00:16,364 --> 00:00:17,365
<font color="#ffff80">Ne, dokud jsem šerif.</font>

11
00:00:18,501 --> 00:00:19,672
<font color="#ffff80">Nezvládl to.</font>

12
00:00:19,716 --> 00:00:21,514
<font color="#ffff80">Zástupce Luna ukončil
svou hlídku v 13:43.</font>

13
00:00:23,458 --> 00:00:25,416
<font color="#ffff80">- Promiň.
- Promiň?</font>

14
00:00:25,460 --> 00:00:26,678
<font color="#ffff80">Důvodem, proč jsi teď tady,</font>

15
00:00:26,722 --> 00:00:27,940
<font color="#ffff80">že jsi tam tehdy nebyl.</font>

16
00:00:27,984 --> 00:00:29,159
<font color="#ffff80">Jde o ty děti.</font>

17
00:00:29,203 --> 00:00:30,682
<font color="#ffff80">A teď je pohltil systém
bez možnosti úniku.</font>

18
00:00:30,726 --> 00:00:32,206
<font color="#ffff80">Camilla se ptala na otce.</font>

19
00:00:32,249 --> 00:00:34,251
<font color="#ffff80">- Chceš s ní mluvit?
- Ano.</font>

20
00:00:34,295 --> 00:00:36,210
<font color="#ffff80">My všichni se dnes vrátíme domů
ke svým rodinám.</font>

21
00:00:36,253 --> 00:00:37,863
<font color="#ffff80">Budeme to dělat každý den</font>

22
00:00:37,907 --> 00:00:39,735
<font color="#ffff80">Pro sebe a pro Lunu.</font>

23
00:00:52,922 --> 00:00:54,445
Je to překvapení?
........