1
00:00:01,400 --> 00:00:03,412
Už tam skoro som.

2
00:00:03,436 --> 00:00:04,847
Ešte tri dni

3
00:00:04,871 --> 00:00:06,840
a vojdem do súdnej siene,
kde ma zatvorili.

4
00:00:07,968 --> 00:00:09,879
S jednou šancou dosiahnuť
obnovenie môjho procesu.

5
00:00:12,973 --> 00:00:15,418
Trvalo to tak dlho, kým som sa
dostal k tomuto bodu.

6
00:00:15,442 --> 00:00:18,518
Niekedy sa pristihnem, ako
premýšľam, ako som sa sem dostal.

7
00:00:19,646 --> 00:00:21,271
Je niečo z toho skutočné?

8
00:00:21,682 --> 00:00:24,461
Alebo je to len nočná mora, ktorá nikdy neskončí?

9
00:00:24,485 --> 00:00:26,329
A pokiaľ ide o prvé obvinenie z trestného stíhania,

10
00:00:26,353 --> 00:00:29,766
obvinenie z porušenia trestného zákona § 220.77

11
00:00:29,790 --> 00:00:32,635
ako hlavného priekupníka,
ako znie váš výrok?

12
00:00:32,659 --> 00:00:34,325
Vinný.

13
00:00:34,862 --> 00:00:37,373
A pokiaľ ide o druhé obvinenie,

14
00:00:37,397 --> 00:00:41,544
obvinenie z porušenia paragrafu 220.43 Trestného zákona

15
00:00:41,568 --> 00:00:43,580
nezákonného predaja kontrolovanej látky

16
00:00:43,604 --> 00:00:45,982
v prvom stupni, ako znie váš výrok?

17
00:00:46,006 --> 00:00:47,250
Vinný.

18
00:01:14,726 --> 00:01:18,880
<font color=#00ffff>Preklad: dusanho</font>

19
00:01:32,519 --> 00:01:35,699
Tvoju matku mrzí, že nemôže prísť.

20
00:01:35,723 --> 00:01:38,924
Myslím, že by to neustála,
vidieť ťa na takomto mieste.

21
00:01:39,366 --> 00:01:41,238
Lepšie to už nebude.

22
00:01:41,262 --> 00:01:43,095
Blíži sa tvoje odvolanie.

23
00:01:45,265 --> 00:01:47,444
Posielajú ma do Bellmore, otec.

24
00:01:47,468 --> 00:01:50,369
........