1
00:00:52,340 --> 00:00:57,660
<i>Od počátků lidstva</i>
<i>jsou mezi námi Jiní.</i>

2
00:00:59,380 --> 00:01:03,540
<i>Jsou to lidé,</i>
<i>přesto mají nadlidské schopnosti.</i>

3
00:01:07,740 --> 00:01:11,060
<i>Čarodějnice, kouzelníci,</i>
<i>lykantropové,</i>

4
00:01:11,220 --> 00:01:15,180
<i>Jiní jsou různí</i>
<i>jako hvězdy na obloze.</i>

5
00:01:19,260 --> 00:01:22,980
<i>Jiní jsou vojáci v nekonečné válce:</i>

6
00:01:23,140 --> 00:01:25,740
<i>V boji mezi Temnými a Světlými.</i>

7
00:01:27,740 --> 00:01:32,060
<i>Světlí Jiní chránili lidstvo</i>
<i>před Temnými Jinými,</i>

8
00:01:32,220 --> 00:01:34,500
<i>kteří sužovali a mučili lidi.</i>

9
00:01:38,820 --> 00:01:43,140
<i>Podle legendy se jednoho dne</i>
<i>na mostě setkala dvě vojska.</i>

10
00:01:45,540 --> 00:01:48,260
<i>Geser, lord Světla,</i>

11
00:01:48,420 --> 00:01:52,420
<i>a Zavulon, generál Tmy,</i>
<i>stáli proti sobě.</i>

12
00:01:53,220 --> 00:01:55,460
<i>A ani jeden nechtěl ustoupit.</i>

13
00:02:13,940 --> 00:02:16,740
<i>A tak započala velká bitva,</i>

14
00:02:16,900 --> 00:02:18,340
<i>krvavá a nelítostná.</i>

15
00:02:30,100 --> 00:02:33,180
<i>Zavulon se z masakru radoval.</i>

16
00:02:36,340 --> 00:02:38,500
<i>Ale Lord Geser ronil slzy.</i>

17
00:02:49,780 --> 00:02:52,420
<i>Když výkřiky umírajících</i>
<i>stoupaly k nebi,</i>

18
00:02:52,580 --> 00:02:56,260
<i>Geser poznal,</i>
<i>že jsou vojska stejně silná,</i>

19
00:02:56,420 --> 00:02:59,740
<i>a věděl, že pokud se boj nezastaví,</i>

20
00:02:59,900 --> 00:03:01,780
<i>zemře každá živá duše.</i>

21
00:03:02,660 --> 00:03:03,860
<i>Tak bitvu zastavil.</i>

22
00:03:10,220 --> 00:03:14,940
<i>A tak síly Světla</i>
<i>a Tmy uzavřely příměří.</i>

23
00:03:15,940 --> 00:03:18,340
........