1
00:00:06,000 --> 00:00:07,710
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:11,875 --> 00:00:14,415
Ahoj. Já jsem Otík. Otík Klakson.

3
00:00:15,250 --> 00:00:16,210
Ahoj, synku.

4
00:00:16,875 --> 00:00:17,995
Otíku!

5
00:00:19,750 --> 00:00:20,630
Kristýnko!

6
00:00:22,125 --> 00:00:23,075
Vrať se.

7
00:00:35,750 --> 00:00:37,500
- Připravit.
- Pozor.

8
00:00:37,875 --> 00:00:38,825
Teď!

9
00:00:40,208 --> 00:00:41,628
Mám tě, Kristýnko.

10
00:00:48,875 --> 00:00:49,705
Kristýnko!

11
00:00:56,083 --> 00:00:57,503
Balonek.

12
00:01:04,041 --> 00:01:05,961
Hele, vylez na mě.

13
00:01:07,416 --> 00:01:09,206
- Připravit.
- Pozor.

14
00:01:09,625 --> 00:01:10,455
Teď!

15
00:01:15,791 --> 00:01:16,711
Balonek.

16
00:01:25,750 --> 00:01:26,580
Kristýnko!

17
00:01:28,916 --> 00:01:30,536
Jo!

18
00:01:47,208 --> 00:01:48,828
Oběd je hotový!

19
00:01:48,958 --> 00:01:49,788
Mňam!

20
00:01:55,166 --> 00:01:58,996
Moc ti to s tou mikrovlnkou jde, zlato.

21
00:01:59,166 --> 00:02:00,876
Cvičení dělá mistra.

22
00:02:02,041 --> 00:02:03,001
Dobrou chuť.

23
00:02:08,458 --> 00:02:12,378
Taťko, chce, abys dal jídlo
i jejímu kamarádovi.

24
00:02:12,666 --> 00:02:14,246
Jmenuje se Looney.

25
........