1
00:00:06,000 --> 00:00:07,710
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:11,875 --> 00:00:14,415
Ahoj. Já jsem Otík. Otík Klakson.

3
00:00:15,250 --> 00:00:16,210
Ahoj, synku.

4
00:00:16,875 --> 00:00:18,035
Otíku!

5
00:00:19,750 --> 00:00:20,580
Kristýnko!

6
00:00:22,125 --> 00:00:22,995
Vrať se.

7
00:00:35,208 --> 00:00:38,168
Otíku, budu u sebe mít mobil a pager.

8
00:00:38,250 --> 00:00:40,330
Starostmi nebudu moct spát,

9
00:00:40,416 --> 00:00:42,326
takže piš nebo volej,

10
00:00:42,416 --> 00:00:45,416
kdybys chtěl kvůli čemukoli vyzvednout.

11
00:00:46,791 --> 00:00:50,791
Taťko, je to jen přespání,
bude to v pohodě.

12
00:00:50,875 --> 00:00:53,125
Už jsme tu!

13
00:00:55,166 --> 00:00:57,666
- Buďte opatrní.
- Máme tě.

14
00:00:59,291 --> 00:01:02,001
Žádný strach, postaráme se o něj.

15
00:01:02,666 --> 00:01:03,956
No tak, pojeďme!

16
00:01:07,416 --> 00:01:10,996
Klaudie, Tomíku,
co se stalo s vaším domem?

17
00:01:12,458 --> 00:01:13,628
Je ve výstavbě.

18
00:01:13,916 --> 00:01:15,376
Páni.

19
00:01:17,833 --> 00:01:19,003
Co to děláš?

20
00:01:19,458 --> 00:01:20,288
Píchám si.

21
00:01:20,500 --> 00:01:22,670
Děláme to vždy při příjezdu.

22
00:01:23,208 --> 00:01:24,378
Ani nevím proč.

23
00:01:24,708 --> 00:01:27,918
Dělá to máma, táta, babička i děda.

24
00:01:28,166 --> 00:01:29,246
Asi tradice.

25
........