1
00:00:01,088 --> 00:00:02,537
<font color="#ffff80">V minulých dílech...</font>

2
00:00:02,561 --> 00:00:04,030
<font color="#ffff80">Mýlil jsem se v tobě, synu</font>

3
00:00:04,054 --> 00:00:06,330
<font color="#ffff80">Neakceptuju tvojí rezignaci.</font>

4
00:00:06,354 --> 00:00:07,985
<font color="#ffff80">Protože by to tvůj otec nechtěl.</font>

5
00:00:07,987 --> 00:00:10,243
<font color="#ffff80">Jerry London? Obsílka.</font>

6
00:00:10,493 --> 00:00:12,881
<font color="#ffff80">Šerife.
Tohle je Genevieve.</font>

7
00:00:12,904 --> 00:00:14,160
<font color="#ffff80">Řekla mi, že vy jste důvod,</font>

8
00:00:14,183 --> 00:00:15,490
<font color="#ffff80">proč se přestěhovala do L.A.</font>

9
00:00:15,515 --> 00:00:16,992
<font color="#ffff80">Instrukce jsou na kelímku</font>

10
00:00:17,015 --> 00:00:18,568
<font color="#ffff80">Fifty fifty.</font>

11
00:00:18,568 --> 00:00:21,172
<font color="#ffff80">Jsme oficiálně způsobilí
jako opatrovníci.</font>

12
00:00:21,196 --> 00:00:22,891
<font color="#ffff80">Nemůžete reagovat
na každý hovor</font>

13
00:00:22,915 --> 00:00:24,362
<font color="#ffff80">v okrese Los Angeles.</font>

14
00:00:24,387 --> 00:00:26,128
<font color="#ffff80">Pokud se mi to bude líbit, ano.</font>

15
00:00:26,152 --> 00:00:28,053
<font color="#ffff80">Až tohle všechno skončí,</font>

16
00:00:28,077 --> 00:00:29,152
<font color="#ffff80">ty a já vykročíme ven</font>

17
00:00:29,155 --> 00:00:31,222
<font color="#ffff80">a dostaneme se
na stejnou stranu.</font>

18
00:00:35,161 --> 00:00:37,161
Půlku noci jsem byla vzhůru.

19
00:00:37,162 --> 00:00:39,162
- Ta zatracená hudba.
- Rozumím, paní.

20
00:00:39,180 --> 00:00:42,832
Jindy jsem je viděla,
byli jako ve skleníku,

21
00:00:42,851 --> 00:00:46,170
víš, jak v autě kouří trávu

22
00:00:46,188 --> 00:00:47,268
se zavřenými okny.

23
00:00:47,292 --> 00:00:49,563
Dobře, nebojte se, vyřešíme to.

24
00:00:51,880 --> 00:00:53,429
........