1
00:01:11,950 --> 00:01:15,100
"Do kopce"

2
00:02:41,750 --> 00:02:44,350
"Běh učitelů"

3
00:02:48,350 --> 00:02:50,900
"Cíl"

4
00:02:57,280 --> 00:02:59,050
Kde je táta? Zavolej mu.

5
00:02:59,050 --> 00:03:01,450
Určitě je na cestě, vždycky přijde pozdě.

6
00:03:01,450 --> 00:03:04,400
Umírám hlady.
Není tu ani stánek s občerstvením.

7
00:03:04,500 --> 00:03:06,350
Mám müsli tyčinku, chceš?

8
00:03:06,350 --> 00:03:09,450
Ne, zlato, žádný cukr,
dokud nebude po svatbě.

9
00:03:09,500 --> 00:03:10,600
Reli.

10
00:03:12,280 --> 00:03:13,714
Budete se brát?

11
00:03:15,640 --> 00:03:17,750
- Ano.
- Páni.

12
00:03:17,800 --> 00:03:19,650
Gratuluju!

13
00:03:20,600 --> 00:03:22,550
Díky, ty budeš další na řadě.

14
00:03:22,550 --> 00:03:24,050
Čím dřív, tím líp.

15
00:03:26,200 --> 00:03:28,950
Seběhlo se to nějak rychle, ne?

16
00:03:29,080 --> 00:03:32,100
Ne, vždyť jsme spolu už dlouho.
Skoro osm měsíců.

17
00:03:32,100 --> 00:03:33,500
Devět.

18
00:03:34,960 --> 00:03:37,700
Můžeš nám zatancovat na svatbě,
jestli chceš.

19
00:03:37,700 --> 00:03:40,750
- To by asi nebylo vhodné.
- Ale bylo. - Rozhodně.

20
00:03:40,750 --> 00:03:43,350
Moje rodina miluje břišní tance.

21
00:03:43,560 --> 00:03:45,313
Náš táta moc ne.

22
00:03:45,720 --> 00:03:47,000
Díky, Chico.

23
00:03:47,000 --> 00:03:48,650
Dobré jitro všem.

24
00:03:48,650 --> 00:03:52,515
........