1
00:00:07,424 --> 00:00:10,184
{\an8}Pojď! Opatrně.

2
00:00:10,260 --> 00:00:13,260
{\an8}PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

3
00:00:13,346 --> 00:00:14,636
{\an8}Běž!

4
00:00:25,316 --> 00:00:27,486
Ty ženské chtějí potíže

5
00:00:27,569 --> 00:00:30,159
a dostanou do potíží tebe!

6
00:00:30,238 --> 00:00:31,528
Nežeň se, právníku!

7
00:00:31,614 --> 00:00:34,534
To je lístek do pekla!

8
00:00:35,452 --> 00:00:39,962
Proč ti to vůbec říkám?
Jsi přece chytrej chlap...

9
00:00:40,540 --> 00:00:42,880
Jsi na žen...

10
00:00:44,252 --> 00:00:45,342
Nebo na chla...

11
00:00:46,921 --> 00:00:49,841
Sakra, já potkal ženskou...

12
00:00:51,593 --> 00:00:52,683
Nebo to byl chlap?

13
00:01:07,942 --> 00:01:09,192
Tak pojď, sakra!

14
00:01:16,242 --> 00:01:17,912
Přelez to, dělej! Lez!

15
00:01:22,832 --> 00:01:27,212
Vzpomínám si, byla to holka, nebo kluk...

16
00:01:28,838 --> 00:01:30,378
- Chlapi.
- Šéfe.

17
00:01:30,465 --> 00:01:32,085
Jsme tu.

18
00:01:35,720 --> 00:01:36,890
Mistře...

19
00:01:39,265 --> 00:01:41,555
Mistře! Mistře?

20
00:01:44,729 --> 00:01:45,769
Sakra, mistře!

21
00:01:45,855 --> 00:01:48,395
Takže utekl. Zmizel.

22
00:01:48,483 --> 00:01:50,033
Kouzelník odešel?

23
00:01:50,109 --> 00:01:51,279
- Viděls ho?
- Ne.

24
00:01:51,361 --> 00:01:52,321
- A ty?
- Ne.

........