1
00:00:12,763 --> 00:00:18,560
Společnost žádá, abychom se stali
co možná nejproduktivnějšími.

2
00:00:18,644 --> 00:00:20,229
A aby to bylo možné,

3
00:00:20,312 --> 00:00:24,233
musíme vynikat v té jedné věci.

4
00:00:25,734 --> 00:00:30,822
Ale podle mě to omezuje vaši zkušenost
ve všem, co tento svět nabízí.

5
00:00:33,867 --> 00:00:36,245
Jsem právník a spisovatel.

6
00:00:36,328 --> 00:00:39,164
Živím se vymýšlením věcí.

7
00:00:39,998 --> 00:00:42,751
Tíhl jsem ke sci-fi žánru,

8
00:00:42,835 --> 00:00:47,589
protože můžete přetvořit celý svět,
aniž byste byli odborníky.

9
00:00:48,465 --> 00:00:50,676
A tak jsem chtěl postavit dům,

10
00:00:50,759 --> 00:00:54,054
který by aktivně vzbuzoval údiv,

11
00:00:54,137 --> 00:01:00,018
a pokusit se víceméně vytvořit utopii
z dystopie, kterou nacházíme.

12
00:01:04,940 --> 00:01:07,359
Je snadné tomu věřit...

13
00:01:08,360 --> 00:01:10,279
...ale není snadné to provést.

14
00:01:19,413 --> 00:01:24,209
DOMY SNŮ

15
00:01:31,717 --> 00:01:36,054
Domov pro mě v první řadě
znamená půda, na níž žijeme,

16
00:01:36,138 --> 00:01:37,848
včetně prostředí,

17
00:01:37,931 --> 00:01:41,268
které sdílíme
spolu s ostatními živými tvory na Zemi.

18
00:01:42,311 --> 00:01:45,105
A myslím, že máme příležitost...

19
00:01:45,522 --> 00:01:47,274
MAJITEL DOMU
PRÁVNÍK A SPISOVATEL SCI-FI

20
00:01:47,357 --> 00:01:52,279
...v této době přenastavit
náš vztah s přírodou.

21
00:01:53,113 --> 00:01:55,365
V celých Spojených státech a na světě

22
00:01:55,449 --> 00:01:58,619
již není na půdu pohlíženo
jako na domov a prostor.

23
00:01:58,702 --> 00:01:59,745
REŽISÉRKA, PODER
........