1
00:01:18,920 --> 00:01:20,088
Šmejd jeden zasr...

2
00:02:10,805 --> 00:02:12,265
Nikam nejdu.

3
00:02:16,811 --> 00:02:18,855
{\an8}Walte, nikam nejdu.

4
00:02:20,940 --> 00:02:22,024
{\an8}Proboha.

5
00:02:31,659 --> 00:02:34,704
{\an8}Slyším, jak ti zvoní telefon.

6
00:02:37,039 --> 00:02:39,250
{\an8}To je absurdní. To snad není...

7
00:02:45,590 --> 00:02:48,759
{\an8}Co je to s tebou?
Máš tam ode mě snad 23 zpráv.

8
00:02:49,093 --> 00:02:51,304
{\an8}- No a?
- No a?

9
00:02:52,763 --> 00:02:55,141
{\an8}Musíme si promluvit o té myčce.

10
00:02:55,475 --> 00:02:57,894
{\an8}Skyler, teď se mi to nehodí.

11
00:02:57,977 --> 00:03:00,813
- Můžeme to probrat později?
- Ne, nemůžeme.

12
00:03:04,025 --> 00:03:05,359
Proč tak...

13
00:03:06,110 --> 00:03:07,820
Ježiši.

14
00:03:08,321 --> 00:03:11,032
{\an8}- Co se stalo?
- Nic. Praštil jsem se do hlavy.

15
00:03:11,324 --> 00:03:13,117
{\an8}Dobře. Půjdu dál.

16
00:03:21,125 --> 00:03:24,170
{\an8}Tak jo. Co se teda stalo?

17
00:03:25,630 --> 00:03:28,966
{\an8}Je to složitý. Nechci se o tom bavit.

18
00:03:29,050 --> 00:03:31,302
{\an8}- Nic ti do toho není.
- Jsi v nebezpečí?

19
00:03:33,304 --> 00:03:34,138
Walte.

20
00:03:35,431 --> 00:03:40,394
{\an8}Walte, podívej se mi do očí a odpověz.

21
00:03:40,520 --> 00:03:42,939
- Jsi v nebezpečí?
- Víš ty co?

22
00:03:44,190 --> 00:03:50,196
{\an8}Dá se říct, že mám zrovna
na starosti mnohem důležitější věci

23
00:03:50,279 --> 00:03:53,032
{\an8}než koupi debilní myčky.

24
........