1
00:00:20,378 --> 00:00:22,922
Tak co teď?

2
00:00:23,589 --> 00:00:24,590
Budeme čekat.

3
00:00:25,007 --> 00:00:27,927
Není potřeba žádnejch osm dalších opruzů?

4
00:00:29,720 --> 00:00:31,097
Reakce započala.

5
00:00:31,722 --> 00:00:34,725
Jo, já vím. Tak jak dlouho?

6
00:00:35,059 --> 00:00:39,272
Kdybychom měli mrazák,
kondenzovaná tekutina by chladla rychleji,

7
00:00:39,355 --> 00:00:42,984
protože jde přirozeně o exotermní reakci,

8
00:00:43,067 --> 00:00:44,986
tudíž se při ní uvolňuje teplo.

9
00:00:45,069 --> 00:00:47,697
A náš požadovaný produkt je...

10
00:00:47,780 --> 00:00:49,449
Chcete mě dostat do kómatu?

11
00:00:51,576 --> 00:00:52,660
Cos to řekl?

12
00:00:53,327 --> 00:00:55,997
Co? Co? Nic.

13
00:01:03,838 --> 00:01:06,591
Ne, ne. Tady ne.

14
00:01:07,467 --> 00:01:09,552
Jasně. Jsem snad idiot?

15
00:01:10,052 --> 00:01:12,513
Jo. Jsi snad idiot?

16
00:01:13,181 --> 00:01:14,056
Kokote.

17
00:01:25,568 --> 00:01:28,196
Proboha. Ježíši.

18
00:01:29,155 --> 00:01:30,156
Sklapni.

19
00:01:44,879 --> 00:01:48,424
Bogdan říká, že špatně vystavuju účtenky.

20
00:01:49,634 --> 00:01:51,302
Je jako osina v zadku.

21
00:01:52,428 --> 00:01:53,429
Klacek v zadku?

22
00:01:53,763 --> 00:01:56,432
Kvůli těm účtenkám je jako osina v zadku.

23
00:01:57,016 --> 00:02:00,645
A trvá na tom, abych...

24
00:02:00,728 --> 00:02:03,564
Požaduje, abych tu zůstal

25
00:02:04,065 --> 00:02:06,484
a studoval jeho systém,
........