1
00:00:48,310 --> 00:00:49,990
Honem, dělejte!
Rychle!

2
00:00:58,002 --> 00:00:59,610
K poctě zbraň!

3
00:01:01,968 --> 00:01:03,367
Pozor!

4
00:01:04,767 --> 00:01:05,807
Dnes,

5
00:01:06,620 --> 00:01:10,060
19. července 1936,

6
00:01:10,820 --> 00:01:14,100
byl v Salamance vyhlášen válečný stav,

7
00:01:15,504 --> 00:01:17,384
a s Boží pomocí,

8
00:01:17,740 --> 00:01:19,580
v celém Španělsku!

9
00:01:20,820 --> 00:01:22,500
<i>Bod jedna!</i>

10
00:01:23,420 --> 00:01:27,900
<i>Zakazuje se shromažďování
tři a více osob</i>

11
00:01:28,460 --> 00:01:30,060
<i>na veřejnosti!</i>

12
00:01:30,380 --> 00:01:31,780
<i>Ti, kdo neuposlechnou,</i>

13
00:01:32,450 --> 00:01:34,569
<i>- budou násilím rozehnáni…</i>
- Honem!

14
00:01:34,780 --> 00:01:35,860
<i>Okamžitě!</i>

15
00:01:36,220 --> 00:01:38,100
- Už bylo na čase!
<i>- Bod dva!</i>

16
00:01:38,460 --> 00:01:41,420
- Zrádci, parchanti!
- Ať žije Španělsko!

17
00:01:41,580 --> 00:01:43,260
- Ať žije republika!
- Ať žije Španělsko!

18
00:01:43,420 --> 00:01:44,380
<i>Republika!</i>

19
00:01:44,540 --> 00:01:46,060
<i>...ve 12hodinové lhůtě</i>

20
00:01:46,220 --> 00:01:49,340
<i>držitelé krátkých a dlouhých
střelných zbraní</i>

21
00:01:49,660 --> 00:01:51,260
<i>a výbušných látek</i>

22
00:01:51,660 --> 00:01:54,708
je musí odevzdat na četnické stanici

23
00:01:54,854 --> 00:01:57,942
- podle příslušného místa bydliště!
- Ať žije sociální revoluce!

........