1
00:00:56,557 --> 00:00:58,934
PODĽA ROMÁNU
WILLIAMA LANDAYA

2
00:01:05,566 --> 00:01:10,863
JACOBOVA OBHAJOBA

3
00:01:27,379 --> 00:01:29,464
JE MI ĽÚTO, ŽE SI ODIŠIEL.
CHÝBAŠ MI

4
00:01:39,474 --> 00:01:41,226
6:00
BUDÍK

5
00:01:55,824 --> 00:01:57,993
Tak sa mi nechce ísť behať.

6
00:02:06,335 --> 00:02:07,586
Musíme sa porozprávať.

7
00:02:12,382 --> 00:02:13,592
<i>Jeden.</i>

8
00:02:14,593 --> 00:02:15,636
<i>Dva.</i>

9
00:02:16,929 --> 00:02:18,222
<i>Tri!</i>

10
00:02:27,481 --> 00:02:28,482
Čo je?

11
00:02:29,066 --> 00:02:30,859
Povieš nám, čo má byť toto?

12
00:02:33,195 --> 00:02:34,488
Snorili ste mi v izbe?

13
00:02:34,571 --> 00:02:37,199
Snoril som ja, nie mama.
Ale na tom nezáleží.

14
00:02:38,575 --> 00:02:40,494
Proste to mám. Nič to nie je.

15
00:02:40,577 --> 00:02:41,745
Nič to nie je?

16
00:02:41,828 --> 00:02:43,205
Tak prečo si ho ukrýval?

17
00:02:43,288 --> 00:02:45,207
Lebo viem, že by vás vydesil.

18
00:02:45,290 --> 00:02:46,500
To máš pravdu.

19
00:02:46,583 --> 00:02:47,793
Kúpil si ho online?

20
00:02:50,003 --> 00:02:52,172
Nie, v army shope v meste.

21
00:02:53,674 --> 00:02:55,676
A mimochodom, za vlastné.

22
00:02:55,759 --> 00:02:56,760
Len podotýkam.

23
00:02:57,469 --> 00:02:58,470
Kedy to bolo?

24
00:02:58,554 --> 00:03:00,639
Neviem. Pred pár mesiacmi.

........