1
00:00:06,000 --> 00:00:07,708
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:13,750 --> 00:00:16,000
Máte právo mlčet. Cokoliv řeknete…

3
00:00:17,916 --> 00:00:19,625
Baba!

4
00:00:21,083 --> 00:00:22,875
Co to děláte?

5
00:00:23,791 --> 00:00:25,541
Dělejte někdo něco!

6
00:00:26,333 --> 00:00:30,208
Vím, že tvoje rodina
prožívá těžké období, ale…

7
00:00:31,083 --> 00:00:35,041
jako ředitelka Parkhurstské střední
chci vědět, že to neovlivní tebe

8
00:00:35,500 --> 00:00:38,708
ani jiného studenta.

9
00:00:40,541 --> 00:00:41,500
Paní ředitelko…

10
00:00:43,000 --> 00:00:45,583
Události kolem rodiny
nemůžu nijak ovlivnit.

11
00:00:46,458 --> 00:00:47,958
Nechci si to tady zkazit.

12
00:00:52,458 --> 00:00:54,208
No já zírám.

13
00:00:55,000 --> 00:00:56,375
A žádost o stipendium?

14
00:00:56,458 --> 00:00:59,916
Tady. Nezapomeň ji doručit
na studijní oddělení.

15
00:01:10,916 --> 00:01:15,125
To snad není možný.
Pamatujete tu unesenou Khumalovic holku?

16
00:01:19,125 --> 00:01:21,125
Můžu se na něco zeptat?

17
00:01:23,166 --> 00:01:24,541
Kdybyste mě přijali,

18
00:01:25,166 --> 00:01:28,125
mohla bych používat
matčino rodné příjmení Veziová?

19
00:01:30,416 --> 00:01:33,125
Nechci, aby mě tady
jméno Khumalo předcházelo.

20
00:01:39,000 --> 00:01:40,541
PARKHURSTSKÁ STŘEDNÍ

21
00:01:53,833 --> 00:01:54,833
To myslíš vážně?

22
00:01:55,708 --> 00:01:56,916
Přímo před školou?

23
00:01:57,500 --> 00:01:59,625
Víš, že se to v uniformě nemá dělat.

24
........