1
00:00:06,840 --> 00:00:10,920
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:11,960 --> 00:00:16,680
<i>Supersíla, kterou člověk uvolnil</i>
<i>ze srdce atomu,</i>

3
00:00:16,840 --> 00:00:19,800
<i>není jeden, ale mnoho obrů.</i>

4
00:00:20,560 --> 00:00:22,160
<i>Je rok 1952.</i>

5
00:00:22,600 --> 00:00:26,640
<i>Všichni si ještě živě pamatují</i>
<i>ničivou sílu atomové bomby.</i>

6
00:00:27,560 --> 00:00:29,640
<i>Ale společnost General Electric</i>

7
00:00:29,720 --> 00:00:33,240
<i>nabízí potenciální mírové výhody</i>
<i>jaderné energie.</i>

8
00:00:35,000 --> 00:00:39,840
<i>Levná a čistá energie</i>
<i>se spoustou praktických použití.</i>

9
00:00:39,920 --> 00:00:42,360
<i>Všichni jsou v moci člověka</i>

10
00:00:42,440 --> 00:00:46,280
<i>v novém světě doby atomové.</i>

11
00:00:49,400 --> 00:00:51,000
<i>Ještě ale nevědí,</i>

12
00:00:51,080 --> 00:00:55,360
<i>jaká hrozivá nebezpečí</i>
<i>vypustí jaderná energie na svět.</i>

13
00:01:00,120 --> 00:01:06,000
<i>V roce 2019 pochází přes 10 % elektřiny</i>
<i>z jaderné energie.</i>

14
00:01:06,080 --> 00:01:07,360
10,4 % JADERNÁ ENERGIE

15
00:01:07,440 --> 00:01:09,280
CELOSVĚTOVÁ PRODUKCE ELEKTŘINY 2019

16
00:01:09,400 --> 00:01:11,600
<i>Největší uživatel? Francie.</i>

17
00:01:12,040 --> 00:01:15,680
<i>Přes 70 % jejich energie</i>
<i>pochází z jaderných elektráren.</i>

18
00:01:15,760 --> 00:01:17,720
VÝROBA ENERGIE VE FRANCII
70 % JADERNÁ

19
00:01:18,480 --> 00:01:21,960
<i>Ale jaderná energie</i>
<i>produkuje radioaktivní odpad.</i>

20
00:01:22,440 --> 00:01:27,280
<i>Jen Spojené státy</i>
<i>vyprodukovaly do dnešního dne 80 000 tun.</i>

21
00:01:27,440 --> 00:01:30,600
<i>To by zaplnilo fotbalové hřiště</i>
<i>do hloubky 20 metrů.</i>

22
00:01:31,920 --> 00:01:35,680
<i>Odpad zůstane toxický po tisíce let.</i>

23
........