1
00:00:06,000 --> 00:00:09,166
BUBBLES STAROSTOU

2
00:00:13,791 --> 00:00:15,458
Smaženej točeňák.

3
00:00:16,416 --> 00:00:18,750
Romadur.

4
00:00:19,125 --> 00:00:20,666
Mírně praženej.

5
00:00:21,500 --> 00:00:23,875
Kurva! Pojď sem, ty mrcho!

6
00:00:23,958 --> 00:00:25,250
Co to u sta kokotů…

7
00:00:27,708 --> 00:00:30,041
Co to děláte? To jsou moje kočky.

8
00:00:30,125 --> 00:00:33,500
Vážně? Nevidím známky ani obojky.

9
00:00:33,708 --> 00:00:37,916
- Máte na ně papíry?
- To nemám, jsou to volný kočky.

10
00:00:38,000 --> 00:00:41,125
Ale starám se o ně, nezanedbávám je.

11
00:00:41,208 --> 00:00:44,791
Sorry, kámo, ale když nemaj papíry,
musím je vzít do útulku.

12
00:00:44,875 --> 00:00:48,416
Okamžitě je vraťte,
nebo vás kurva vytečkuju!

13
00:00:48,500 --> 00:00:52,958
Rozmyslete si, než napadnete
městského pracovníka.

14
00:00:53,041 --> 00:00:55,708
Mňausy Kline nikam nepojede!

15
00:00:57,208 --> 00:00:58,375
Moje varlata!

16
00:00:59,333 --> 00:01:00,416
Mějte se krásně.

17
00:01:01,666 --> 00:01:03,250
Já se na to vyseru!

18
00:01:03,791 --> 00:01:06,666
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

19
00:01:13,250 --> 00:01:16,625
Když potřebuješ kopáče,
jsem tvůj kopáč, kámo.

20
00:01:17,625 --> 00:01:21,291
Drž hubu a kopej, Cory,
ještě to není zdaleka hotový.

21
00:01:21,541 --> 00:01:23,541
Co to je kurva s Finchem, T?

22
00:01:23,625 --> 00:01:27,458
- Sundej ho, ať kouká kopat!
- Smůla, kámo, je na kaši.

23
00:01:27,541 --> 00:01:33,208
Ten trotl smíchal <i>temple ball</i> s Kašmírem.
Je tak na plech, že ani neví, kde je.

........